We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Xhtml,php = problem z podstronami


Korkenstein
30-04-2009, 19:49
include("plik.php"); (lub np. plik.html) - ładuje plik i nie zatrzymuje działania strony w razie wystąpienia błędu.
include_once("plik.php"); - jw. ale pozwala tylko na jednorazowe załadowanie pliku na danej stronie. Przy drugiej próbie zwróci "false";
require("plik.php"); - ładuje plik i zatrzymuje wykonywanie skryptu w przypadku wystąpienia errorów.
require_once("plik.php"); - jw. ale pozwala tylko raz załadować plik na stronę. Przy drugiej próbie zwróci "false";

Znam osobę, która zaczynając przygodę z php pisała reguire, a nie require, więc znaczy to, że można popełnić taki niewinny błąd.

Więcej na ten temat:
http://php.net.pl/manual/pl/function.require.php
(bardzo polecam tą pomoc dla pehapowców).

Polecam również (może na przyszłość) szablony Smarty:
http://www.smarty.net/Pozdrawiam

grz3chu
27-04-2009, 16:38
Poczytaj o funkcji include() jest masa poradników na ten temat, np. 1 link z google:

http://forum.nextmag.pl/showthread.php?tid=3825

ciapekp
22-04-2009, 13:39
Witam!! Jestem nowy i bardzo początkujący z php więc proszę o łaskę, czytałem dużo waszych wypowiedzi ale nic nie kumam, ale o co chodzi: Napisałem sobie strone w Xhtml i css i doszedłem do wniosku że robienie 20-30 podstron praktycznie z tym samym kodem jest bez sensu wię chciałbym zastosować php, tylko jak to zacząc , chciałbym zeby ktoś z was napisał mi początek a dalej myślę że sobie poradze, narzie dzięki poniżej podaje część kodu:

Kod HTML:


"http://www.w3.org/1999/xhtml">


    </span>System Informacji Przestrzennej<span style="color:#000080">
    

"style11.css" rel="stylesheet" type="text/css" />"container">
"header">
"content">
"pasek_informacyjny">

Strona Główna

"body">
"hr">

"images/logo2.png" alt="logo" />

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE funkcjonuje od dnia 1 marca 1999 r. jako samorządowa jednostka organizacyjna działająca w formie jednostki budżetowej.

Utworzone zostało w wyniku połączenia: Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Krośnie, Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Przemyślu i Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Tarnobrzegu, dokonanego Uchwałą Nr IV/31/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 1999 r. na podstawie art.18, ust.3 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz.1014), art.16, ust.1, art.18, pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.Nr 91, poz.576 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.25, ust.1, i art.98, ust.2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133, poz.872 z późniejszymi zmianami).

Podstawowy zakres działania Biura obejmuje wykonywania zadań samorządu województwa związanych z kształtowaniem i utrzymywaniem ładu przestrzennego oraz zachowywaniem wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego województwa.

"clear">
"clear">
"footer">
"body"> Copyright © 2009 Paweł Przybyła