We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Problem z zapisywaniem danych do pliku


giggi
14-04-2009, 08:45
Nieźle pokręcony i niestandartowy ten twój kodzio. Choćby obsługa błędów... Ale nie ważne. Na początek radziłbym wstawienie całego formularza powyżej instrukcji warunkowej, tak, żeby else też miało do niego dostęp. Nie przyglądałem się temu za bardzo-ale jeśli nie naprawisz tego do wieczora to odezwij się po 19:00 na gg.:3641418. pzdr.

KMO
12-04-2009, 09:13
Napisałem skrypt składający się z dwóch plików. Pierwszy z nich zawiera formularz i kod, który dopisuje dane wprowadzone z formularza do drugiego pliku. Na localhoście wszystko działa, ale na normalnym serwerze już niestety nie (na darmowych hostingach). Nie wiem gdzie jest błąd.

Kod PHP:
error_reporting(E_ALL); //
ini_set('display_errors'1);
?>


if(empty($site)  and empty($title)){
include(
"config.php");    
// prosty formularz zawieraj±cy dwa pola
echo '

Szeroko¶ć całej strony: 


Lewy margines tre¶ci strony: 
Prawy margines tre¶ci strony: 
Lewy margines menu strony: 
Prawy margines menu strony: 

'.$site.'
Szeroko¶ć menu: '.$menu.'
Szeroko¶ć diva content (tre¶ci strony): '.$content.'
Tytuł strony: '.$title.'
Opis strony: '.$opis_strony.'
Autor strony: '.$autor_strony.'
Słowa kluczowe (oddzielone przecinkami): '.$keys.'
'.$lmts.'
'.$pmts.'
'.$lmms.'
'.$pmms.'


'
;


}
else {
   
    
//znaczniki php
    
$start='."\n";
    
$meta='?>'."\n";
    
$obszar_menu $menu-$lmms-$pmms;
    
$obszar_tekstu $content $lmts $pmts;
    
// dane pochodz±ce z formularza
    
$site '$site="'.$site.'";'."\n";
    
$menu '$menu="'.$menu.'";'."\n";
    
$content '$content="'.$content.'";'."\n";
    
$title '$title="'.$title.'";'."\n";
    
$opis_strony '$opis_strony="'.$opis_strony.'";'."\n";
    
$autor_strony '$autor_strony="'.$autor_strony.'";'."\n";
    
$keys '$keys="'.$keys.'";'."\n";
    
// marginesy
    
    
$obszar_tekstu '$obszar_tekstu="'.$obszar_tekstu.'";'."\n";
    
    
$obszar_menu '$obszar_menu="'.$obszar_menu.'";'."\n";
    
$lmts '$lmts="'.$lmts.'";'."\n";
    
$pmts '$pmts="'.$pmts.'";'."\n";
    
$lmms '$lmms="'.$lmms.'";'."\n";
    
$pmms '$pmms="'.$pmms.'";'."\n";  
    
    
    
$dane $start.$site.$menu.$content.$title.$opis_strony.$autor_strony.$keys.$obszar_tekstu.$obszar_menu.$lmts.$pmts.$lmms.$pmms.$meta;
    
    
    
// przypisanie zmniennej $file nazwy pliku
    
$file "config.php";
    
// uchwyt pliku, otwarcie do nadpisania
    
$fp fopen($file"w");
    
// blokada pliku do zapisu
    
flock($fp2);
    
// zapisanie danych do pliku
    
fwrite($fp$dane);
    
// odblokowanie pliku
    
flock($fp2);
    
// zamknięcie pliku
    
fclose($fp);
    
    echo 
"Dane zostały zapisane!";
    echo 
"Zobacz wpisane dane";
}

?>
i moja baza (config.php):
Kod PHP:
$site="860";
$menu="260";
$content="600";
$title="Nazwa strony";
$opis_strony="Opis strony";
$autor_strony="Autor strony";
$keys="Słowa kluczowe";
$obszar_tekstu="545";
$obszar_menu="240";
$lmts="50";
$pmts="5";
$lmms="10";
$pmms="10";
?>
Być może wina leży po stronie chmodów? Jeśli tak proszę o napisanie jakie chmody nadać tym plikom i katalogowi nadrzędnemu, w którym się one znajdują. Próbowałem już nadawać 777, 666, 755, ale niestety bez rezultatów.