We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Rezerwacja w php


piesdoroty
29-03-2009, 14:29
na stronie mam zamieszczony plik php (rezerwacja), po weryfikacji danych wyskakuje mi komunikat błędu: Warning: mail() [function.mail]: Bad parameters to mail() function, mail not sent. in /rezerwacja.php on line 445

Dziękujemy za dokonanie rezerwacji!
Rezerwacja zostanie potwierdzona droga e-mailową.
Po przejsciu w dreamweaverze do linijki 445 zmieniam wartości,ale nie mogę dojść do wniosku, co jest przyczyną błędu.

$recipient='rezerwacja@zhonghua.com.pl';
//$recipient='admin@vanet.pl';
$headers.='From: Rezerwacja '."\n";
$headers.='X-sender: Rezerwacja '."\n";
$headers.='Return-path: Rezerwacja '."\n";
//$headers.='Bcc: GV '."\n";
$headers.="X-mailer: PHP\n";
$mailtitle="[zhonghua.com.pl] Rezerwacja!\n";
$headers.="Content-Type: text/plain; charset=\"iso-8859-2\"\n";

$message.="Imię i Nazwisko: $nazwa\n";
$message.="Firma: $firma\n";
$message.="Data przyjazdu: $data_przyjazdu\n";
$message.="Data odjazdu: $data_odjazdu\n";
$message.="Ilość osób: $ilosc_osob\n";
$message.="Ilość pokoi: $ilosc_pokoi\n";
$message.="Ilość apartamentów: $ilosc_apartamentow\n";
$message.="Telefon: $telefon\n";
$message.="Fax: $fax\n";
$message.="Email: $email\n";
$message.="Uwagi: $uwagi\n";
$message.="--\n";
$message.="wiadomosc wygenerowano na stronie [www.zhonghua.com.pl]\n";
mail($recipient,$mailtitle,$message,$headers);

linijka 445 to ostatnia
tenkju