We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Problem z ZipArchive()


zort
10-03-2009, 20:26
http://pl.php.net/manual/pl/zip.installation.php

In order to use these functions you must compile PHP with zip support by using the --enable-zip configure option.

BeeR82
01-03-2009, 17:17
Witam...

Dostałem w spadku po znajomym RPSa w OVH. Wszystko sobie skonfigurowałem według potrzeb, ładnie wszystko działa poza jednym:

Po przesłaniu na serwer za pomocą formularza pliku ZIP pojawia się błąd:

Kod:
Fatal error: Class 'ZipArchive' not found in ...
Prawdopodobnie coś jest nie tak z zlib (pewnie pominąłem jakąś konfigurację)

Pomoże ktoś rozwiązać ten problem ?

zrzut phpinfo()
Kod:
PHP Version 5.2.5-pl1-gentoo


System	Linux r13703.ovh.net 2.6.27.10-grsec-xxxx-grs-ipv4-32 #4 SMP Wed Feb 18 16:30:23 UTC 2009 i686
Build Date	Apr 10 2008 15:56:53
Configure Command	 './configure' '--disable-cli' '--disable-discard-path' '--disable-force-cgi-redirect' '--prefix=/usr/local/php5' '--with-config-file-path=/usr/local/lib/php5' '--with-pear=/usr/share/php5' '--enable-exif' '--enable-ftp' '--enable-bcmath' '--enable-calendar' '--with-gd' '--enable-gd-native-ttf' '--with-freetype-dir' '--with-gettext' '--with-zlib-dir' '--with-imap' '--with-imap-ssl' '--with-png-dir=/usr' '--with-jpeg-dir=/usr' '--with-xpm-dir=/usr' '--with-openssl' '--with-kerberos' '--enable-sysvsem' '--enable-sysvshm' '--with-mcrypt' '--with-iconv' '--enable-mbstring=all' '--enable-mbregex' '--with-mysql=/usr' '--with-mysqli' '--with-curl' '--with-pdo-mysql' '--enable-soap' '--with-mhash' '--with-xsl'
Server API	CGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/usr/local/lib/php5
Loaded Configuration File	/usr/local/lib/php5/php.ini
PHP API	20041225
PHP Extension	20060613
Zend Extension	220060519
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Memory Manager	enabled
IPv6 Support	enabled
Registered PHP Streams	php, file, data, http, ftp, compress.zlib, https, ftps
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls
Registered Stream Filters	string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, convert.iconv.*, zlib.*
Zrzut sekcji zlib
Kod:
zlib

ZLib Support	enabled
Stream Wrapper support	compress.zlib://
Stream Filter support	zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version	1.2.3
Linked Version	1.2.3

Directive	Local Value	Master Value
zlib.output_compression	On	On
zlib.output_compression_level	-1	-1
zlib.output_handler	no value	no value