We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Jak przedstawić wyniki ankiety w bloczkach?


Huherko
14-02-2009, 17:00
no i mam dynks taki (jeśli wiem, ile jest danych i ile jest ich rodzajów)

Kod:
  $img[0] = file_exists('theme/Default/gfx/poll_l.gif') ? '' : ''; //Default to nazwa skórki, tam była zmienna globalna
  $img[3] = file_exists('theme/Default/gfx/poll_r.gif') ? '' : '';

        $a = $vote1 / $all_votes;
        $a = $a * 100;
        $a = round($a);
        $b = $a * 2;
        $c = 200 - $b;

      $img[1] = $b==0 ? '' : '';
      $img[2] = $c==0 ? '' : '';

      ksort($img);

      echo '
      wynik:
      '.join('', $img).' '.$a.'%
      ';
gdzie $vote1 to zmienna z bazy, reprezzenttująca pierwszą ilość, a $all_votes to suma wszystkich głosów, taki dynks kopiuje tyle razy ile jest różnych wyników zmieniając tylko zmienne. To jest pobrane i pomodyfikowane z jPortalu, więc te znaczniki są dostosowane do określonego thema z tego systemu.
poll_l.gif - to jakby lewa krawędź słupka
poll_r.gif - prawa
poll.gif - pole słupka
poll2.gif - pole puste

Huherko
14-02-2009, 16:07
Witam, chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób przedstawić dane z tabeli w formie takich bloczków jak na tym obrazku

Mam tabelę z użytkownikami i oni mają powpisywane czy są studentami czy uczniami, Status='uczeń' albo Status='student' i teraz chcę na stronie obrazowo pokazać ilu jest uczniów i ilu jest studentów.

Wiem już jak zbierać info nt ilu ich jest (Tutaj o to pytałem)

tylko w jaki sposób te kolumienki zmusić by się rozciągały lub pokazywały n ilość razy, żeby to wyglądało jak kolumna?