We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

phpMyAdmin - error do relacyjnych baz danych


grinbow
02-02-2009, 13:48
phpMyAdmin zgłasz mi error następującej treści:
"The additional Features for working with linked Tables have been
deactivated. To find out why click here."
Klikam w ten "here" ale i tak nie mogę potem włączyć obsługi kluczy obcych no chyba że mam je ręcznie wpisywać. No bo to chyba chodzi o klucze obce w tym errorze czy nie?
Proszę o radę.

grnbw