We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Problem z klientam NX


Griwen
04-02-2009, 13:50
Na przyszłość pomógł Restart Serwera przez Putty

Temat do zamknięcia !!!

Griwen
04-02-2009, 13:39
Wpisałem w google i nic a tłumaczyć nie muszę. Co mam zrobić jak tego brakuje czy nie może otworzyć. Miałem tam ważne pliki i co przepadną ??

Griwen
31-01-2009, 17:34
Witam posiadam serwer prywatny i od 2 godzin mam problem z klientem NX. Sprawdzałem dane do połączenia i wszystko się zgadza. Przy łączeniu wyskakuje mi błąd: "Connection Error". moi koledzy mają dokładnie tak samo.

Logi:
NX> 203 NXSSH running with pid: 5476
NX> 285 Enabling check on switch command
NX> 285 Enabling skip of SSH config files
NX> 285 Setting the preferred NX options
NX> 200 Connected to address: 87.98.155.230 on port: 22
NX> 202 Authenticating user: nx
NX> 208 Using auth method: publickey
HELLO NXSERVER - Version 2.1.0-72 OS (GPL, using backend: 3.2.0)
NX> 105 hello NXCLIENT - Version 2.1.0
NX> 134 Accepted protocol: 2.1.0
NX> 105 SET SHELL_MODE SHELL
NX> 105 SET AUTH_MODE PASSWORD
NX> 105 login
NX> 101 User: admin
NX> 102 Password:
NX> 103 Welcome to: r18341.ovh.net user: admin
NX> 105 listsession --user="admin" --status="suspended,running" --geometry="1024x768x32+render" --type="unix-gnome"
NX> 127 Sessions list of user 'admin' for reconnect:

Display Type Session ID Options Depth Screen Status Session Name
------- ---------------- -------------------------------- -------- ----- -------------- ----------- ------------------------------


NX> 148 Server capacity: not reached for user: admin
NX> 105 startsession --link="adsl" --backingstore="1" --encryption="1" --cache="16M" --images="64M" --shmem="1" --shpix="1" --strict="0" --composite="1" --samba="1" --media="0" --session="WoW" --type="unix-gnome" --geometry="1024x738" --client="winnt" --keyboard="pc102/pl" --screeninfo="1024x738x32+render"

NX> 1000 NXNODE - Version 2.1.0-72 OS (GPL, using backend: 3.2.0)
NX> 700 Session id: r18341.ovh.net-1001-76073499047FE66CC9A087676BA434F6
NX> 705 Session display: 1001
NX> 703 Session type: unix-gnome
NX> 701 Proxy cookie: ff2704199f940534ddd9e255860b009c
NX> 702 Proxy IP: 127.0.0.1
NX> 706 Agent cookie: ff2704199f940534ddd9e255860b009c
NX> 704 Session cache: unix-gnome
NX> 707 SSL tunneling: 1
NX> 709 File-sharing port: 445
NX> 1009 Session status: starting
NX> 105 NX> 596 Session startup failed.
NX> 1004 Error: NX Agent exited with exit status 1. To troubleshoot set SESSION_LOG_CLEAN=0 in node.conf and investigate "/home/admin/.nx/F-C-r18341.ovh.net-1001-76073499047FE66CC9A087676BA434F6/session". You might also want to try: ssh -X myserver; /usr/bin/nxnode --agent to test the basic functionality. Session log follows:
NX> 1006 Session status: closed
NX> 1009 Session status: starting
/usr/bin/nxserver: line 1368: 13736 Terminated sleep $AGENT_STARTUP_TIMEOUT
Can't open /var/lib/nxserver/db/running/sessionId{76073499047FE66CC9A087676BA434F6}: No such file or directory.
mv: nie można wykonać stat na `/var/lib/nxserver/db/running/sessionId{76073499047FE66CC9A087676BA434F6}': No such file or directory
NX> 1001 Bye.
NX> 280 Exiting on signal: 15