We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Dystrybucja Xen


Goral
31-12-2008, 21:55
W insrtukcji dostępnej na stronie http://pomoc.ovh.com/Xen niestety autor zapomniał dodać, że w dołączonej paczce do wirtualki Debiana nie ma generowania kluczy dla serwera SSH, dlatego albo po podmontowaniu obrazu dysku i wejsciu z chroot albo po uruchomieniu serwera i zalogowaniu się do konsoli należy wykonać dwa polecenia:
Kod:
ssh-keygen -q -f "/etc/ssh/ssh_host_rsa_key" -N '' -t rsa
ssh-keygen -q -f "/etc/ssh/ssh_host_dsa_key" -N '' -t dsa
które wygenerują nam klucze do poprawnego działania serwera SSH.

Jeśli wywołaliśmy komendy po uruchomieniu serwera należy jeszcze zrestartować serwer SSH:
Kod:
/etc/init.d/ssh restart