We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

RPS i jego cena


tenior
04-02-2009, 09:57
Cytat Napisał linx
A skąd wiesz że nie jestem??
to idz na policje

linx
23-12-2008, 06:31
Cytat Napisał nfq
Szastacie tymi paragrafami, jak byście byli prawnikami ludzie, troche dystansu...
A skąd wiesz że nie jestem??

nfq
22-12-2008, 22:54
Szastacie tymi paragrafami, jak byście byli prawnikami ludzie, troche dystansu...

linx
19-12-2008, 10:31
Cytat Napisał Nocke
Cały serwer z wszystkim z [DA] bez licencji na pewno bym nie sprzedał z wszystkim tak jak jest
W takim razie to co robisz jest nie zgodne z prawem i podlega karze:
Oto mały wycinek ustawy:


Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2001 r., nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ):
Sądom grodzkim powierza się rozpoznawanie spraw:
1) o wykroczenia w pierwszej instancji,
2) o wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny do 360 stawek dziennych lub zagrożone karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2,
3) o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu z udziałem ławników,
4) o pozostałe przestępstwa, podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,
5) cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy.
Termin „piractwo komputerowe” jest bardzo szeroki. Wchodzą tu różne formy zachowań, naruszające zarówno przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 z późn. zm. ), jak i/lub przepisy kodeksu karnego, a zatem – w odniesieniu do programów komputerowych – nieuprawnione ich:

1)rozpowszechnianie:

Art. 116. (ustPrAut) 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


2)zwielokrotnianie:

Art. 117. (ustPrAut) 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3)uzyskanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej:

Art. 278. (kk) § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.


4)paserstwo:

Art. 291. (kk) § 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. orzeczenia sądów
Art. 292. (kk) § 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
orzeczenia sądów
Art. 293. (kk) § 1. Przepisy art. 291 i 292 stosuje się odpowiednio do programu komputerowego.
§ 2. Sąd może orzec przepadek rzeczy określonej w § 1 oraz w art. 291 i 292, chociażby nie stanowiła ona własności sprawcy.
Art. 118. (ustPrAut) 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5.
3. Jeżeli na podstawie towarzyszących okoliczności sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 lub 2 powinien i może przypuszczać, że przedmiot został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Na koniec chciałbym zauważyć, że zgodnie z polskim prawem samo używanie nielegalnych kopii chronionych prawem programów komputerowych nie jest w naszym kraju przestępstwem.

Nocke
18-12-2008, 19:10
N/c

Nocke
18-12-2008, 14:02
Delete

linx
18-12-2008, 07:39
Cytat Napisał Nocke
Witam chcę zrezygnować z serwera rps I.

Mam na nim zainstalowanego [DA] Dożywotnia licencja i jak myślicie za ile mógł bym go sprzedać?
Czyli kolega piractwem się zajmuje.
[DA] pirackiego można ściągnąć w godzinę z sieci, więc poco kupować od Ciebie.

Nocke
17-12-2008, 18:22
Licencja jest nie na sprzedaż ale ja nie sprzedaje licencji tylko cały serwer

linx
16-12-2008, 20:11
Za ile chcesz go sprzedać??
Czy możesz wystawić na niego fakturę??
A i czy licencja DA zezwala na odsprzedawania licencji (pytam bo nie wiem)??

Pozdrawiam.

Nocke
16-12-2008, 11:27
N/c Post do usunięcia