We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Tabele i edycja tabel w MySQL


martinstw
01-11-2008, 19:41
Witam wszystkich

Z góry przepraszam za przedstawione tutaj pytania, ale nie wiem w jaki sposób je rozwiązać dlatego zdecydowałem się napisać posta.

1) Stworzyłem tabelkę w HTML, która zawiera 7 kolumn (Nr operacji, Nazwę operacji, Tw [min], Tk [min], P, Tcal i na końcu jest pole checkbox). W tabelce jest 8 wierszy (rekordów)
I teraz pytania:
a1) W jaki sposób można obliczyć wyrażenie dla kazdego z wierszy z wzoru
Tw/P+Tk= Tcal, gdzie Tw, P, Tk to parametry, a Tcal to wynik
obliczenia dla danego wiersza. I później dla każdego z
wierszy oblicza się sumę np 10 wyników Tcal z 10 wierszy?
a) w jaki sposób wybierać wiersze za pomocą kliknięcia w checkbox,
tak żeby po "zafajkowaniu" checkboxa wybierało zaznaczony wiersz oraz
żeby po wybraniu np z 8 wierszy 6 wierszy (za pomocą checkboxów) te
wybrane pozostawały, a te nie wybrane żeby znikały. Oczywiście baza
będzie zawierała wszystkie wypełnione wiersze, z której poprzez
checkboxy będą wybierane te wiersze które będę chciał oglądać albo
modyfikować. Na końcu chciałbym żeby po wybraniu tych
wierszy żeby był ten wybór zatwierdzany przez określoną osobę za
pomoca kodu.
b) jak można spowodować, żeby wiersz na którym jestem, albo który
zaznaczam checkboxem był zaznaczany innym kolorem albo był
wyróżniony?
c) w jaki sposób można przejść do nastepnej strony poprzez np klknięcie
na nr operacji? Tutaj
jedyne rozwiązanie jakie znam to poprzez stworzenie linka do tej strony,
chyba ze istnieje inne rozwiązanie?
d) w jaki sposób można umieścić w polu TEXTAREA tabelkę lub wiersze,
tak żeby można było w niej wykonywać modyfikację rekordów?
e) w jaki sposób umieścić w TEXTAREA rysunki z podpisem, tak żeby były
widoczne jedno okienko i można było w tym okienku przewijać kolejne
rysunki?
f) jak można umieszczać nowe wiersze pomiędzy istniejacymi wierszami.
Czyli chciałbym wstawić nowy wiersz np o nrze 20, miedzy wiersze
o numerach 10 i 30?
g) w jaki sposób można modyfikować treść w polach input type?

Oczywiście będę wdzięczny za wszelką pomoc w powyższych problemach, mogą być odpowiedzi na wybrane punkty Najbardziej interesowałyby mnie rozwiązania praktyczne tych problemów, podane na przykładach.

Z góry dziękuję za pomoc i proszę o wyrozumiałość

martinstw