We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Ubuntu 8.04 Server, kernel 2.6.24.5 - kernel panic.


borec
01-11-2008, 13:05
Mój błąd, nie zauważyłem że jestem na forum RPS
Więc pozostaje Ci przeformatowanie partycji swap. Możesz ją też wcześniej wyzerować:
Kod:
dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=1M
Jeśli napotkasz błędy zapisu to pewnie dysk jest uszkodzony.

jot
01-11-2008, 12:18
Cytat Napisał borec
Masz partycję swapa na dysku USB? Zły pomysł, swap powinnien być najszybszy możliwy, więc lepiej zrobić dodatkowy plik na swapa na dysku systemowym:
Kod:
dd if=/dev/zero of=/swap.file bs=1M count=2048
mkswap /swap.file
swapon /swap.file
Ewentualnie możesz przeformatować tę partycję na USB, swapoff, mkswap, swapon.
Zaraz, zaraz. Nie siej dezinformacji. Swap na dysku USB jest zainstalowany na wszystkich RPS i jest domyślnie skonfigurowany. Zresztą, chyba będzie szybszy niż niż dysk systemowy po iSCSI.

borec
01-11-2008, 08:07
Masz partycję swapa na dysku USB? Zły pomysł, swap powinnien być najszybszy możliwy, więc lepiej zrobić dodatkowy plik na swapa na dysku systemowym:
Kod:
dd if=/dev/zero of=/swap.file bs=1M count=2048
mkswap /swap.file
swapon /swap.file
Ewentualnie możesz przeformatować tę partycję na USB, swapoff, mkswap, swapon.

jot
01-11-2008, 02:18
Jak w temacie. Dnia wczorajszego zanabyłem drogą kupna usługę zwaną RPS. Serwer popracował kilka godzin i przy większym ruchu zaliczył zwiechę. W logach:

Nov 1 00:31:35 r15923 kernel: swapper: page allocation failure. order:0, mode:0x20
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: Pid: 0, comm: swapper Not tainted 2.6.24.5-grsec-xxxx-grs-ipv4-32 #4
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: [] __alloc_pages+0x315/0x360
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: [] cache_alloc_refill+0x2dd/0x500
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: [] __kmalloc+0xd0/0xe0
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: [] __alloc_skb+0x53/0x110
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: [] sis900_interrupt+0x18a/0x660
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: [] process_backlog+0x6b/0xd0
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: [] net_rx_action+0x87/0x150
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: [] handle_IRQ_event+0x25/0x60
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: [] handle_fasteoi_irq+0x74/0xf0
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: [] do_IRQ+0x3b/0x80
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: [] common_interrupt+0x23/0x30
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: [] mwait_idle_with_hints+0x46/0x60
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: [] mwait_idle+0x0/0x10
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: [] cpu_idle+0x74/0x90
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: [] start_kernel+0x21a/0x2a0
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: [] unknown_bootoption+0x0/0x1f0
Nov 1 00:31:36 r15923 kernel: =======================
...i tak dalej.

Może to mieć związek z tym swapem na USB? Ktoś się spotkał*z tym problemem i ma pomysł jak temu zaradzić?