We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

funkcja isset zle dzialanie!


mariano
22-09-2008, 09:41
Kod:
isset($HTTP_POST_VARS['artyklu']
Literowka?

trylas
20-09-2008, 14:37

// artykul_wyslij.php
// dodanie / modyfikacja rekordu artyku³u

include('funkcje_dolacz.php');

$lacz = lacz_bd();

$naglowek = $HTTP_POST_VARS['naglowek'];
$strona = $HTTP_POST_VARS['strona'];
$czas = time();

if ( (isset($HTTP_POST_FILES['html']['name']) &&
(dirname($HTTP_POST_FILES['html']['type']) == 'text')
&& is_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['html']['tmp_name'])))
{
$wp = fopen($HTTP_POST_FILES['html']['tmp_name'], 'r');
$tekst_artykulu = addslashes(fread($wp, filesize($HTTP_POST_FILES['html']['tmp_name'])));
fclose($wp);
}
else
$tekst_artykulu = $HTTP_POST_VARS['tekst_artykulu'];if (isset($HTTP_POST_VARS['artyklu']) && $HTTP_POST_VARS['artykul']!='')
{ // uaktualnienie
$artykul = $HTTP_POST_VARS['artykul'];

$sql = "update artykuly
set naglowek = '$naglowek',
tekst_artykulu = '$tekst_artykulu',
strona = '$strona',
zmodyfikowany = $czas
where id = $artykul";
}
else { // nowy artyku³
$sql = "insert into artykuly
(naglowek, tekst_artykulu, strona, autor, utworzony, zmodyfikowany)
values
('$naglowek', '$tekst_artykulu', '$strona', '"
.$HTTP_SESSION_VARS['uwierz_uzyt']."', $czas, $czas)";
}

$wynik = mysql_query($sql, $lacz);

if (!$wynik) {
print " Wyst¹pi³ b³¹d bazy danych podczas wykonywania
$sql
";
print mysql_error();
exit;
}if ( (isset($HTTP_POST_FILES['image']['name']) &&
is_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['image']['tmp_name'])))
{

if (!isset($artykul))
$artykul = mysql_insert_id();

$typ = basename($HTTP_POST_FILES['image']['type']);

switch ($typ) {
case 'jpeg':
case 'pjpeg': $nazwapliku = "obrazki/$artykul.jpg";
move_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['image']['tmp_name'],
$nazwapliku);
$sql = "update artykuly
set obrazek = '$nazwapliku'
where id = $artykul";
$wynik = mysql_query($sql, $lacz);
break;
default: print 'Nieprawid³owy format obrazka: '.
$HTTP_POST_FILES['image']['type'];
}
}

header('Location: '.$HTTP_POST_VARS['przeznaczenie']);

?>

mam taki problem podczas dodawania nowego newsa do systemu funkcja isset sprawdza czy wartosc jest zerowa i przechodzi do instrukcji else tym samym dodajac nowy artykul(jak dotad wszystko jest oks)problem zaczyna sie jak chcemy edytowac dodany artykul po dodaniu tresci wywolujemy powyzszy skrypt i on zamiast "update'owac" dodaje nam znowu nowy artykul! mam nadzieje ze wyrazilem sie jasno.... prosze pomoc!