OVH Community, your new community space.

Problem z wysyłaniem maili


jzet
23-07-2008, 08:06
Serwer bodajże 60gp.

Pik-Pok
23-07-2008, 07:21
podstawowe pytanie: jaki serwer? SMTP jest włączone na kontach 60free, na pozostałych wirtualnych jest wyłączone, ale tam możesz korzystać z funkcji mail()

jzet
22-07-2008, 17:50
Witam! Mam taki problem, że nie działa mi formularz wysyłający maile ze strony. Na innych serwerach śmiga bez problemu.
form_mail.php
Kod PHP:
if(sql_count("`formularze` WHERE `id_cat`='".intval($_GET['site'])."'"))

     {

        
$get fetch_assoc("SELECT * FROM `formularze` WHERE `id_cat`='".intval($_GET['site'])."'");

        
$t->assign('formularz_dane'$get);

        
$t->assign('formularz_pola'fetch_assoc_array("SELECT * FROM `formularze_pola` WHERE `id_form`='".intval($get['id'])."'"));

        if(
count($_POST))

         {

             
$t->assign('send''ok');

             
$mail = new PHPMailer();

             
$mail->IsSMTP();

             
$mail->Host     $config['mail_host'];

             
$mail->SMTPAuth true;

             
$mail->Username $config['mail_user'];

             
$mail->Password $config['mail_pass'];

             
$mail->From     $config['mail_from'];

             
$mail->FromName $config['mail_fromname'];

             
$mail->AddAddress("revolve@revolve.com.pl"); 


             
$mail->CharSet 'utf-8';

            

             
$mail->WordWrap 50;

             
$mail->IsHTML(true);

            

             
$mail->Subject  =  $get['tytul'];

             
$mail->Body     =  $t->fetch('formularz_mail.tpl');

            

             
$mail->Send();

            

         }        

     } 
I plik .tpl

Kod PHP:
{if $formularz_dane}
                
    {if 
$send == 'ok'}
        
        <
div class='komunikat ok'>{$formularz_dane.podziekowanie}div>
    
    {else}

    <
form action='' method='post' >
    <
h3>{$formularz_dane.tytul}h3>
    {
section name=i loop=$formularz_pola}
        <
class='form_mail_opis'>{$formularz_pola[i].opis}<br />
        {if 
$formularz_pola[i].field == 'text'}
            <
input type='text' name='kontakt[]'  class='form_mail_text' />
        {elseif 
$formularz_pola[i].field == 'textarea'}
            <
textarea name='kontakt[]' class='form_mail_textarea'>textarea>
        {/if}
        p>
    {/
section}
    <
input type='submit' value='Wyślij' />
    form>
    
    {/if}

{/if}