We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

DRUPAL - pomocy !


ander
19-04-2008, 20:11
Witam,

Mam problem z tym cms`em a dokladnie z .htaccess ktory wyglada tak:

Kod HTML:
#
# Apache/PHP/Drupal settings:
#

# Protect files and directories from prying eyes.

 Order allow,deny


# Don't show directory listings for URLs which map to a directory.
Options -Indexes

# Follow symbolic links in this directory.
Options +FollowSymLinks

# Customized error messages.
ErrorDocument 404 /index.php

# Set the default handler.
DirectoryIndex index.php

# Override PHP settings. More in sites/default/settings.php
# but the following cannot be changed at runtime.

# PHP 4, Apache 1.

 php_value magic_quotes_gpc        0
 php_value register_globals        0
 php_value session.auto_start       0
 php_value mbstring.http_input       pass
 php_value mbstring.http_output      pass
 php_value mbstring.encoding_translation  0


# PHP 4, Apache 2.

 php_value magic_quotes_gpc        0
 php_value register_globals        0
 php_value session.auto_start       0
 php_value mbstring.http_input       pass
 php_value mbstring.http_output      pass
 php_value mbstring.encoding_translation  0


# PHP 5, Apache 1 and 2.

 php_value magic_quotes_gpc        0
 php_value register_globals        0
 php_value session.auto_start       0
 php_value mbstring.http_input       pass
 php_value mbstring.http_output      pass
 php_value mbstring.encoding_translation  0


# Requires mod_expires to be enabled.

 # Enable expirations.
 ExpiresActive On

 # Cache all files for 2 weeks after access (A).
 ExpiresDefault A1209600

 # Do not cache dynamically generated pages.
 ExpiresByType text/html A1


# Various rewrite rules.

 RewriteEngine on

 # If your site can be accessed both with and without the 'www.' prefix, you
 # can use one of the following settings to redirect users to your preferred
 # URL, either WITH or WITHOUT the 'www.' prefix. Choose ONLY one option:
 #
 # To redirect all users to access the site WITH the 'www.' prefix,
 # (http://example.com/... will be redirected to http://www.example.com/...)
 # adapt and uncomment the following:
 # RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example\.com$ [NC]
 # RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [L,R=301]
 #
 # To redirect all users to access the site WITHOUT the 'www.' prefix,
 # (http://www.example.com/... will be redirected to http://example.com/...)
 # uncomment and adapt the following:
 # RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.example\.com$ [NC]
 # RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [L,R=301]

 # Modify the RewriteBase if you are using Drupal in a subdirectory or in a
 # VirtualDocumentRoot and the rewrite rules are not working properly.
 # For example if your site is at http://example.com/drupal uncomment and
 # modify the following line:
 # RewriteBase /drupal
 #
 # If your site is running in a VirtualDocumentRoot at http://example.com/,
 # uncomment the following line:
 # RewriteBase /

 # Rewrite URLs of the form 'index.php?q=x'.
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 RewriteRule ^(.*)$ index.php?q=$1 [L,QSA]


# $Id: .htaccess,v 1.90 2007/10/05 14:43:23 dries Exp $
Wedlug rady usunalem:

"Options -Indexes", "Options +FollowSymLinks" oraz "DirectoryIndex index.php"

Problem nadal pozostaje i wyswietla sie komunikat:

Kod HTML:

Kod HTML:
Serwer napotkał błąd wewnętrzny i nie jest w stanie zrealizować twojego żądania. Jeżeli jesteś właścicielem tego konta i szukasz informacji na temat probmemów z błędem wewnętrznym, zapraszamy na stronę http://60free.ovh.org/pl/support/ lub sprawdź czy: - uprawnienia do uruchamianego zasobu '/' mają wartość 755, - uprawnienia do katalogu mają wartość 755, - w pliku '.htaccess' nie znajdują się nieprawidłowe wpisy
Podejrzewam ze moze gdzies tam pod koniec pliku czyli w:

...


Po usuniecie pliku .htaccess instalacja drupla sie uruchamia ale jednak w trakcie okazuje sie ze .htaccess jest potrzebny bo zawiera jakies tam np.

php_value register_globals 0

Bardzo prosze o pomoc.

Pozdrawiam,
Rafal