We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Reseau 2008 reload


Bruno
28-03-2008, 13:16
Cytat Napisał marczak
po Polsku poprosimy
Hum... troche za duzo.. Zostawiam to dla kamila/Łabędźia/bob123a..

Hello,

Here it is! We have 160Gbps between our datacentre of Roubaix and our network in Paris.
http://weathermap.ovh.net/backbone

Also, added another 10G to increase the total capacity of our network to the Internet:
- Amsix public peering 1G-> 10G
Amsix will switch to 2x10G within 10 days
- T-System transit 10G-> 2x10G
We have 1x10G in Paris and 1x10G in Frankfurt. We are waiting for the last validations to put into production the 10G of Frankfurt
- Global Crossing private peering 1G-> 10G
- 2x10G between Roubaix and London are operational but we have not yet put the equipment in our racks in London
- BNIX public peering 10G: we are waiting for a few patches of fiber optic

The network capacity exceeds 200Gbps, with 100Gbps in transit (2x10 Teleglobe, 2x10G Global Crossing, 2x10G T-System, 4x10G free).

Last week we spent a pleasant day with people from Cisco discussing the infrastructure necessary for the new datacentre at Roubaix. It is an interesting aggregation problem of a traffic for about 50,000 dedicated servers. The total traffic will exceed 300Gbps (just for this datacentre). At the end of 2010, the Ovh network will generate 400Gbps of bandwidth from our datacentres to Paris, London, Brussels and then to Amsterdam and Frankfurt.

After a week of reflection, we have developed an infrastructure that will be able to manage the new datacentre and thus ensure the routing of 300Gbps of traffic. To do this, we will use the "ring" topology that we are using on our network in Paris (see weathermap). This kind of ring will be set up next week in our current datacentre in Roubaix and validated within 2 weeks. It will manage 150Gbps. The same type of ring, but with 6509 routers in 1440 Virtual Switching System. With 4 doubles 6509 VSS 1440 routers we will be able to leave 300Gbps. Then, in 2 years time, we will certainly implement Nexus 7000, and maybe even before.
Find out more about this equipment:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9336/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/..._selector.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/..._selector.html

Finally, to ensure a smooth flow of our traffic in Europe, we will start a European peering point in all the cities where our network transits and between cities.
For example, a Brussels ISP will be able to peer with an ISP in Frankfurt without deploying the network and in a minimum amount of time. The peering point will be free of charge if the ISP wants to peer with Ovh. It will start with Paris, Frankfurt, London, Brussels and Amsterdam. Then others cities will follow as Dusseldorf, Zurick, Milan, Madrid, Prague and Warsaw (scheduled for the end of 2008). We will call this project Chtix which we have already spoken about in 2005/2006/2007 and this year. Chtix will also connect to all the peering points existing in Europe without deploying the network. It will just have to connect for example, in 24 hours in RJ45 in 100Mbps in Paris for Telehouse 2 to be present on Decix in Germany or VIX in Warsaw. Simple and quick. In terms of infrastructure we will use the force 10 switches which allows us to have 24 ports 10G in 1U!
Find out more about it:
http://www.force10networks.com/
http://www.force10networks.com/products/s2410.asp

Thanks to our network based on Infinera, we will be able to fully use 400Gbps of network capacity that we currently have between Paris / Roubaix / Brussels / Amsterdam and towards the end of 2008 Brussels / Dusseldorf / Frankfurt. This network is upgradable to 800Gbps.
More information:
http://www.infinera.com/
http://www.infinera.com/products/dtn_detail.html
http://www.infinera.com/products/dtn/dlm.html

This network allows us to carry our bandwidth, offer Chtix and ensure the voice collection in each country in Europe (end of 2011 all the European countries). Thus, we will be able to propose telephone numbers of each country. Thanks to this network, the aim is to be a European telephone provider and not just a national one. Thus, our customers can start activities in different countries in a few minutes / hours, 48 hours max (the time to wait for a phone sent by UPS with a call number in each country) and that regardless where our customer is located in Europe. We give ourselves until 2011 to provide this service in all countries in Europe.

Regards,

Octave

marczak
28-03-2008, 12:38
po Polsku poprosimy

oles@ovh.net
28-03-2008, 12:00
Witam,
Stało się! Dysponujemy łączem 160Gbps między datacenter w
Roubaix i Paryżem.
http://weathermap.ovh.net/backbone

Dodaliśmy również nowe połączenia 10G, aby zwiększyć
przepustowość naszej sieci do internetu:
- Amsix peering public 1G->10G
Amsix będzie przechodzić przez 2x10G w ciągu 10 dni
- T-System transit 10G->2x10G
Mamy 1x10G w Paryżu i 1x10G we Frankfurcie. Zostało jeszcze
kilka formalności, aby uruchomić połączenie 10G we Frankfurcie.
- Global Crossing peering prywatny 1G->10G
- 2x10G między Roubaix i Londynem są dostępnee, ale nie
uruchomiliśmy jeszcze naszych szaf w Londynie.
- BNIX peering publiczny 10G: czekamy na kilka patchy światłowodów

Wydajność sieci przekroczyła 200Gbps, z czego 100Gbps w tranzycie
(2x10 Teleglobe, 2x10G Global Crossing, 2x10G T-System, 4x10G Free).

W zeszłym tygodniu spędziliśmy miły dzień z ludźmi z Cisco. Wspólnie
dyskutowaliśmy o infrastrukturze potrzebnej do nowego datacenter w
Roubaix. Problem jest dość ciekawy i jest związany z agregację ruchu z
ok. 50 tys. maszyn. Całkowity ruch przekroczy 300Gbps (tylko z tego
datacenter). Pod koniec 2010 roku nasza sieć będzie generować 400Gbps,
przechodząc przez Paryż, Londyn, Brukselę, Amsterdam i Frankfurt.

Po tygodniowych dyskusjach, ustaliliśmy projekt infrastruktury, która
będzie w stanie wygenerować 300Gbps. Będzie on oparta na zasadzie
'pierścienia', którą już wykorzystujemy dla sieci w Paryżu. Zamierzamy
go rozpocząć w aktualnym datacenter w Roubaix i powininien zakończyć
się w ciągu 2 tygodni. Umożliwi ruch na poziomie 150Gbps. Identyczny
'pierścień', ale oparty na routerach 6509 z Virtual Switching System
1440. Dzięki 4-em podwójnym routerom 6509 VSS 1440 będziemy w stanie
obsłużyć 300 Gbps. W ciągu 2 lat albo i wcześniej, wstawimy Nexus 7000.
Więcej informacji o tym modelu:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9336/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/..._selector.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/..._selector.html

Dodatkowo będziemy pracować nad zapewnieniem jakości połączenia
w Europie. Dlatego zamierzamy uruchomić punkty peeringu w miastach,
przez które przechodzi nasza sieć i między tymi miastami. Operator z
Brukseli będzie mógł wymieniać dane z operatorem z Frankfurtu bez
przeciążenia sieci i przy maksymalnej jakości. Dostęp do punktu będzie
darmowy, jeżeli dany operator będzie chciał wymieniać ruch z Ovh.
Projekt rozpocznie się w Paryżu, Frankfurcie, Londynie, Brukseli i Amsterdamie.
Następnie w Dusseldorfie, Zurichu, Mediolanie, Madrycie, Pradze i Warszawie
(przewidziane na koniec 2008 roku). Projekt został nazwany Chtix.
Chtix umożliwi również nawiązanie połączenia z każdym istniejącym punktem
peeringu w Europie bez przeciążania sieci. Jeżeli chcecie być dostępni w
Decix'ie w Niemczech, albo w WIX'ie w Warszawie, to wystarczy połączyć się w
ciągu 24 godzin kablem RJ45 do łącza 100Mbps w Paryżu. Prosto i szybko.
Od strony serwerowni będziemy korzystać ze switchy Force 10, które umożliwiają
wykorzystanie 24 portów 10G z 1U!
Więcej informacji:
http://www.force10networks.com/
http://www.force10networks.com/products/s2410.asp

Nasza sieć bazuje na Infinerze, dzięki czemu będziem mogli całkowicie
wykorzystać 400Gbps, którymi dysponujemy dla obecnej sieci między
Paryżem/Roubaix/Brukselą/Amsterdamem, a pod koniec 2008 roku
Brukselą/Dusseldorfem/Frankfurtem. Można zwiększyć jej wydajność
do 800Gbps.
Więcej informacji:
http://www.infinera.com/
http://www.infinera.com/products/dtn_detail.html
http://www.infinera.com/products/dtn/dlm.html

Ta sieć umożliwi przeniesienie łącza, zaproponowanie opcji Chtix i zapewnienie
dobrej jakości połączeń telefonicznych w każdym kraju europejskim (pod koniec 2011
roku). Ponadto będziemy mogli zaproponować osobne numery telefonii. Celem
projektu jest uzyskanie licencji operatora telefonii w Europie, a nie tylko we Francji.
Dzięki temu nasi klienci będą mogli korzystać z naszych rozwiązań po kilku, maksymalnie
48 godzinach (kurier UPS). Każdy z Was będzie w stanie otrzymać telefon z numerem
dostępowym wybranego kraju, bez żadnych ograniczeń co do miejsca zameldowania.
Koniec projektu jest przewidziany na koniec 2011 roku dla wszystkich krajów europejskich.

Pozdrawiam, Octave