OVH Community, your new community space.

Limit czasu importu bazy


alex51
25-02-2008, 06:47
Witam. Mam problem z importem zawartości bazy danych, mimo podzielenia jej na części (największa część ma rozmiar 600KB). Za każdym razem dostaje komunikat:

Fatal error: Maximum execution time of 10 seconds exceeded in /home/o/v/h/ovh/www/phpMyadmin/libraries/import/sql.php on line 52

Cała baza po spakowaniu ma rozmiar 1,4 mB
domena wisniowiecki.pl