OVH Community, your new community space.

Problem z bazą danych ??


pseudokilian
04-01-2008, 17:12
Serwer jest płatny...

kyca
03-01-2008, 21:26
zakładam że wrzucasz pliki do /www
miałem podobny problem, sprawdź strefe DNS czy dobrze wszystko podpięte
masz płatny serwer czy ovh.org?

pseudokilian
03-01-2008, 12:22
Przed usunięciem bazy danych ununąłem tabele w PhpMyAdmin tak jak to jest zalecane ... next zakładam nową BD i gdy wgrywam pliki na ftp to na stronie wywołany adres pliku nie otwiera sie ....
Not Found
The requested URL /index.php was not found on this server.????

Ok z tym sobie poradziłem:P

teraz mam doczynienie z takim komunikatem:

500 Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, tech@ovh.net and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.