We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Problem z przesłaniem zmiennej w formularzu


bob123
12-10-2007, 14:07
echo $_POST['imie'];

yahreck
12-10-2007, 14:05
Formularz nie przesyła zmiennej metodą POST.
Poniżej przykładowe dwa pliki.
Efekt taki, że show.php wyświetla czystą stronę.
A zmienna $imie jest pusta.
Co się dzieje?
=============form.html================Imię:


=============show.php================
echo $imie;
?>
====================================