We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

gdzie ten plik .htaccess


acid
10-10-2007, 20:28
Tak - w serwisie 60free jest możliwość korzystania z PHP v4. Jest to możliwe poprzez nadanie skryptom rozszerzenia '.php4' (i odpowiednio dla PHP v5 - '.php5'). Rozszerzenie '.php' standardowo jest powiązane z PHP v5.
Istnieje również możliwość wyboru wersji PHP poprzez ustawienie odpowiedniej zmiennej środowiskowej. Aby ustawić własną domyślną wersję PHP należy w pliku .htaccess dodać

dla PHP v4.:
SetEnv PHP_VER 4

a dla PHP v5.:
SetEnv PHP_VER 5

Zmiana wersji będzie dotyczyła Wszystkich skryptów w katalogu oraz podkatalogach zawierającym taki plik '.htaccess'. Istnieje więc możliwość, żeby różne katalogi były interpretowane przez różne wersje PHP.


tylko gdzie on bo nie umiem znalesc