We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Problem z apache


xcracker
10-10-2007, 22:35
Juz wszystko ok. Troche pokombinowalem, bo Debian Sid niedaje mozliwosci instalacji php5 - wyskakuje blad: Brak kandydującej werski php5 (na Waszych wpisach repo ;-))

mariano
10-10-2007, 15:51
Wklej bledy jakie otrzymujesz przy probie uruchomienia apache.

xcracker
09-10-2007, 17:46
Witam... mam problem z apache
Skonfigurowalem plik apache2.conf i sites_availble/default i nadal strona niechodzi ustawione mam na /var/www/
Adres: http://213.251.181.115

Plik default:
Kod:
NameVirtualHost massiv

    ServerAdmin webmaster@ks35895.kimsufi.com

    DocumentRoot /var/www/
    
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    
    
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
        # This directive allows us to have apache2's default start page
        # in /apache2-default/, but still have / go to the right place
        RedirectMatch ^/$ /
    

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    
        AllowOverride None
        Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    

    ErrorLog /var/log/apache2/error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  

Pomocy :-(