We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Obsługa perla


anti-hacker_team
26-09-2007, 13:00
Proszę umożliwić obsługę skryptów perl-a w darmowych kontach. Część mojego portalu jest napisana w tym języku i zamiast wyświetlać zawartości wyświetla kod.