We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

nie dodaje mi danych do bazy przez skrypt php


woolf864
11-09-2007, 14:38
kilka rad na pryszłość

jak chcesz dodać zmienną do ciągu znaków to rób tak:

Kod PHP:
$a "blablabla'{$zmienna1}' blablablabla {$zmienna2}{$zmienna3}bla bla bla"
kiedy przypisujesz zmiennej wartość to jeżeli ta wartość tylko jest poprawna to ci się to uda
a ty tylko iwyłącznie przypisujesz wartość zmiennej o czym świadczy:

Kod PHP:
or die("ERROR!!! Nie udało się dodać danych do bazy!"); 
aby dodać coś do bazy musisz dodać niżej coś takiego:

Kod PHP:
$wynik mysql_query($query$connection_id
oczywiście poprzedzone
Kod PHP:
$connection_id mysql_pconnect'sql_host' ,
                    
'sql_user',
                     
'sql_pass'
                    
) or die('błąd połączenia');
mysql_select_db('nazwa bazy danych'$connection_id
i w ten sposób zapytania będą dochodziły do bazy danych

po więcej szczegułów odsyłam cię pod ten adres
podstawowy sokument przy pisaniu w PHP bo każdy znajdzie coś co zapomniał/nie robił nigdy dotąd :P

sancio
24-08-2007, 10:11
Na 99% nie maszlinijki związanej z wykonaniem polecenia sql na bazie. To co jest załączone, to tylko przypisanie polecenia sql do zmiennej $query.

Wklej cały kod związany z połączeniem, wykonaniem polecenia i zamknięciem połączenia z bazą.

asd
23-08-2007, 02:15
skrypt sie wykonuje ale w bazie nie ma dodanych danych

$query = "INSERT INTO wyspa (tia23log, tia23pass, tia23mail, gg) VALUES ('$ala', '$ola', '$mail', '$gg')"
or die("ERROR!!! Nie udało się dodać danych do bazy!");

no i wszystko dziala tylko nie ma dodanych danych w bazie o co chodzi ??
moze trzeba cos skonfigurowac??
pomocy