OVH Community, your new community space.

PhP + Mysql + Select + Polskie znaki


Mortalmode
09-07-2007, 20:55
Witam,
Mam mam duzy problem,
W tabelach mam ustawiony system porównań na latin2_bin, w komórkach tabel również. Wszystkie dane są poprawnie dodawane do bazy przez skrypt.
Natomiast gdy wykonuje selecta np
SELECT * FROM `products_options_values` WHERE `products_options_values_name` LIKE CONVERT( _utf8 'Żółty' USING latin2 ) COLLATE latin2_bin

nic nie znajduje, gdy nie ma polskich liter wszystko jest ok.
To samo zapytanie w phpMyadmin dziala poprawnie.
w skryptcie mam ustawione kodowanie strony na iso-8859-2,
dodatkowo :
$sql = "set charset latin2";
mysql_query($sql);
mysql_query ('SET NAMES latin2');
mysql_query (" SET collation_connection = latin2_general_ci ");
mysql_query('SET character_set_connection=latin2');
mysql_query('SET character_set_client=latin2');
mysql_query('SET character_set_results=latin2');
Prosze o pomoc.