We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Problem z rutingiem wewnątrz sieci OVH


Tart
13-06-2007, 12:48
Niestety nie ma kontaktu pomiędzy serwerami dedykowanymi znajdującymi się w 87.98.232.x a serwerami stojącymi 87.98.233.x oraz 87.98.234.x.
Sytuacja ta trwa już od dłuższego czasu. Prosimy o wyjaśnienia i naprawienie systuacji.