We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

[phpmailer] Brak dostępu do pliku, który ma być załącznikiem.


bielik
17-05-2007, 16:54
dzięki, już działa

bob123
17-05-2007, 09:06
http://www.php.net/manual/en/features.file-upload.php

Zobacz jak powinien wygladac poprawny formularz od przesylania plikow od klienta, oraz jak powinienes odebrac je po stronie serwera.

Hint: $_FILES['pic1']['tmp_name']

bielik
16-05-2007, 19:40
Witam

Problem jest następujący. Jest sobie formularz, w którym oprócz tekstu jest jeszcze pole typu file. Wpisane informacje chcę wysłać mailem i dołączyć plik jako załącznik. Mail dochodzi, wszystko cacy, tylko problem w tym, że bez pliku. Wypisuje mi tylko Brak dostępu do pliku: [ścieżka do pliku] i tyle. wiecie może jak ustawić prawa dostępu na serwerze, aby mógł bez przeszkód czytać pliki na dysku lokalnym użytkownika odwiedzającego stronę

kod formularza:
Kod PHP:
<form enctype="multipart/form-data" action="index.php" method="get" onSubmit="if (sprawdz(this)) return true; return false">
<
input type="file" name="pic1" />
form
kod wysyłania maila:
Kod PHP:
require("phpmailer/class.phpmailer.php");
$mail = new PHPMailer();
$mail->PluginDir "phpmailer/";
$mail->From "osama@klewki.pl"//adres naszego konta
$mail->FromName "Jurek Ogórek";//nagłówek From
$mail->Host "mail.klewki.pl";//adres serwera SMTP
$mail->Mailer "smtp";
$mail->Username "talib";//nazwa użytkownika
$mail->Password "nuke";//nasze hasło do konta SMTP
$mail->SMTPAuth true;
$mail->SetLanguage("pl""phpmailer/language/");
$mail->AddEmbeddedImage($pic,"pic1","8bit","image/jpeg");
$mail->Subject "beta";//temat maila
// w zmienną $text_body wpisujemy treść maila
$text_body $html;
$mail->Body $text_body;
// adresatów dodajemy poprzez metode 'AddAddress'
$mail->AddAddress("klewki@klewki.pl","klewki");
if(!
$mail->Send())
echo 
"There has been a mail error 
"
;
echo 
$mail->ErrorInfo."
"
;
// Clear all addresses and attachments
$mail->ClearAddresses();
$mail->ClearAttachments();
echo 
"mail sent 
"