We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

LIST OTWARTY do Marka Jurka Marszałka Sejmu RP


Ziomal
16-01-2007, 09:09
Nadeszła długo oczekiwana odpowiedź na list otwarty adresowany do Marka Jurka Marszałka Sejmu RP.


W liście czytamy między innymi „Jednocześnie informujemy, że uwagi i wnioski przedstawione w nadesłanych listach, w tym dotyczące problemów związanych z funkcjonowaniem organów państwowych, są analizowane i w miarę wykorzystane w materiałach informacyjnych opracowywanych dla organów Sejmu i posłów”

Ziomal
31-12-2006, 21:10

Ziomal
29-12-2006, 22:24
Sprawa nabiera rozpędu.
Na forum w celu przeglądu dowodów w sprawie "przybył" Asystent Marszałka Sejmu.

Ziomal
16-12-2006, 10:18
Witam.
LIST OTWARTY do Marszałka Sejmu RP.
Zapraszam do lektury, list dotyczy łamania praw przez Państwową Inspekcję Pracy.

Co prawda LIST OTWARTY został już przesłany do Marszałka Sejmu i rozesłany do mediów, ale uprzejmie proszę o ewentualne głosy popracia, a zostaną one przekazane do Marszałka Sejmu.

Dziękuję i POZDRAWIAM

Ireneusz Dębski