We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

phpMailer gdzie jest błąd ?


Andrzejas
17-11-2006, 12:46
nie łatwiej skorzystać z wbudowanego skryptu w phpBB?

olek
16-11-2006, 20:05
require("phpmailer/class.phpmailer.php");
$mail = new PHPMailer();

$mail->PluginDir = "phpmailer/phpmailer.php";
$mail->From = "mail@op.pl"; //adres naszego konta
$mail->FromName = "phpMailer tester";//nagłówek From
$mail->Host = "smtp.onet.pl";//adres serwera SMTP
$mail->Mailer = "smtp";
$mail->Username = "mail9@op.pl";//nazwa użytkownika
$mail->Password = "haslo";//nasze hasło do konta SMTP
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->SetLanguage("en", "phpmailer/language/");

$mail->Subject = "Mail testowy";//temat maila

// w zmienną $text_body wpisujemy treść maila
$text_body = "Cześć, chyba phpMailer działa \n\n";
$text_body .= "Na zawsze Twój, \n";
$text_body .= "PHPMailer";

$mail->Body = $text_body;
// adresatów dodajemy poprzez metode 'AddAddress'
$mail->AddAddress("mail@op.pl","Jurek");


if(!$mail->Send())
echo "There has been a mail error
";
echo $mail->ErrorInfo."
";

// Clear all addresses and attachments
$mail->ClearAddresses();
$mail->ClearAttachments();
echo "mail sent
";

?>

pojawia się błąd:

Warning: require(phpmailer/class.phpmailer.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /home/s/h/e/stronka/www/phpmailer/index.php on line 2

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'phpmailer/class.phpmailer.php' (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/s/h/e/stronka/www/phpmailer/index.php on line 2

Proszę o pomoc.