We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Instalacja Gallery - błąd wewnętrzny


belek
01-09-2006, 22:48
pomocy jest sobie Gallery 1.5.4 przeniesione ftp-em i przy instalce wywala błąd wewnętrzny:
- uprawnienia do uruchamianego zasobu '/b/e/l/belek/www/gallery/setup/index.php' mają wartość 755,
- uprawnienia do katalogu mają wartość 755,
- w pliku '.htaccess' nie znajdują się nieprawidłowe wpisy
chmody ustawione są na 755 nawet próbowałem 777 bez rezultatu

nie wiem czy błąd dotyczy .htaccess - u mnie ma on taki zapis:
# $Id: .htaccess,v 1.17 2004/09/02 19:59:38 cryptographite Exp $

php_value auto_prepend_file ./php_value_ok.php
php_value magic_quotes_gpc off



php_value auto_prepend_file ./php_value_ok.php
php_value magic_quotes_gpc off



php_value auto_prepend_file ./php_value_ok.php
php_value magic_quotes_gpc off


Options +FollowSymLinks

RewriteEngine On
RewriteRule ^(index.php)$ index.php?init_mod_rewrite=1&ersandbroken= [QSA]
RewriteRule ^$ index.php?init_mod_rewrite=1&ersandbroken= [QSA]