We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

scieszka FTP do folderu uploadu


xerox91
18-03-2006, 13:21
jak sprawdzic

ścieżke FTP do folderu uploadu

(Folder w którym przechowywane będą Załączniki. Folder ten nie musi mieć nadanych chmodów. Nie wpisuj tu adresu IP lub FTP, to pole jest tylko ścieżką FTP.
Np.: /home/web/uploads)