We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Wheezy 7.5 - Failed to bring up eth0.


kkkonrad
04-02-2016, 13:42
eee, ja zawsze ifconfigem podpinam i działa, później sobie dodaje do interfaces i się uruchamiają przy starcie:

auto eth0:X
iface eth0:X inet static
address A.B.C.D
netmask 255.255.255.255

desavil
04-02-2016, 00:02
U mnie podobnie.
Failover nie można dodać bez restartu serwera, bo przy samym restarcie /etc/init.d/networking nie podpinają się.

System - Debian Jessie

paramount
01-02-2016, 12:46
Jak w temacie.

Na czystej dystrybucji OVH
sudo service networking stop && sudo service networking start

Failed to bring up eth0.

Interfaces
Kod:
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
	address 37.59.8.57
	netmask 255.255.255.0
	network 37.59.8.0
	broadcast 37.59.8.255
	gateway 37.59.8.254

iface eth0 inet6 static
	address 2001:41d0:8:5b39::
	netmask 64
	post-up /sbin/ip -family inet6 route add 2001:41d0:8:5bff:ff:ff:ff:ff dev eth0
	post-up /sbin/ip -family inet6 route add default via 2001:41d0:8:5bff:ff:ff:ff:ff
	pre-down /sbin/ip -family inet6 route del default via 2001:41d0:8:5bff:ff:ff:ff:ff
	pre-down /sbin/ip -family inet6 route del 2001:41d0:8:5bff:ff:ff:ff:ff dev eth0
ifconfig -a


Kod:
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 70:54:d2:19:b4:7c
     inet addr:37.59.8.57 Bcast:37.59.8.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::7254:d2ff:fe19:b47c/64 Scope:Link
     inet6 addr: 2001:41d0:8:5b39::/64 Scope:Global
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:89579 errors:0 dropped:5 overruns:0 frame:0
     TX packets:22749 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:38036643 (36.2 MiB) TX bytes:2029333 (1.9 MiB)
     Interrupt:20 Memory:fe500000-fe520000

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:240 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:240 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:37127 (36.2 KiB) TX bytes:37127 (36.2 KiB)
lspci | grep Ethernet

Kod:
Ethernet controller: Intel Corporation 82579V Gigabit Network Connection (rev 05)

/etc/resolv.conf

Kod:
nameserver 127.0.0.1
nameserver 213.186.33.99
search ovh.net
FO również nie działa
Kod:
post-up /sbin/ifconfig eth0:0 149.202.xxx.xxx netmask 255.255.255.255 broadcast 149.202.xxx.xxx
post-down /sbin/ifconfig eth0:0 down
ifconfig eth0 down && ifconfig eth0 up - i serwer się zawiesza. Bez hard resetu się nie obejdzie.