We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Zamknięcie SoAPI


aneta
30-12-2015, 10:54
Witamy,

Poniżej znajduje się lista pierwszych grup metod SoAPI, które zostaną zamknięte 28 marca 2016:

Emails
Hosting
ManagedServices
Notepad
Prepaid
RPS
SQLPrive
Support

Informacja o zamknięciu tych grup pojawi się po zakończeniu prac.

Pozdrawiamy,
Zespół OVH

voldemortsgirl
30-12-2015, 10:39
Na stronie www:
https://www.ovh.com/fr/soapi-to-apiv6-migration/
Udostępniliśmy listę komend SOAPI oraz odpowiadających im reguł API v6.

aneta
03-12-2015, 08:50
Witamy,

W związku ze zbliżającym się zamknięciem SoAPI, postanowiliśmy dokonać
podsumowania.
SoAPI to około 660 metod podzielonych na 21 grup:

Grupa Opis Data zamknięcia
Account zarządzanie kontem prepaid
Billing: zarządzanie fakturami
Dedicated zarządzanie serwerami dedykowanymi
Domains zarządzanie domenami
Emails zarządzanie e-mailami 28 marca 2015
Hosting zarządzanie hostingiem 28 marca 2015
Infrastructure zarządzanie niektórymi opcjami
ManagedServices zarządzanie niektórymi opcjami dla serwerów dedykowanych 28 marca 2015
Misc różne
NIC zarządzanie nic-handle
Notepad usługa Notepad 28 marca 2015
Order zamawianie niektórych opcji (IP FO, MxPlan, prepaid, SMS)
Prepaid zarządzanie starym kontem prepaid 28 marca 2015
Reseller zarządzanie kontem prepaid
RPS zarządzanie starymi serwerami RPS 28 marca 2015
Service zarządzanie usługami i grupami usług
Session zarządzanie sesją
Sqlprive zarządzanie prywatnym serwerem sql 28 marca 2015
Support kontakt z pomocą 28 marca 2015
Telephony zarządzanie telefonią
Ticket kontakt z pomocą

Jedynie 36% z 660 metod zostało wykorzystanych w październiku 2015 roku.
Z niektórych grup nie korzystano w tym czasie (ManagedServices / Notepad / Prepaid / RPS / Misc / Reseller / Support).
Inne kategorie są często używane (Telephony / Dedicated / Domains / Emails / Hosting).

OVH chce wyłączać kolejno poszczególne grupy SoAPI.
Zanim to zrobimy, chcemy sprawdzić, z czego korzystacie, abyśmy mogli Wam
towarzyszyć podczas migracji na APIv6.

OVH pracuje nad połączeniem między SoAPI / APIv6. Jak tylko zostanie to wykonane,
poinformujemy Was.

Prosimy o przesyłanie nam uwag, zapotrzebowania, pytań... Każda informacja jest mile widziana
i pomoże nam w jak najlepszym przygotowaniu przejścia na APIv6.


Data zamknięcia usługi SoAPI nie została jeszcze określona, ponieważ najpierw musimy wprowadzić brakujące funkcje APIv6. Nasze zespoły na tym pracują.

Chcemy zapewnić aktualnych użytkowników SoAPI, że nie zamkniemy tej usługi bez odpowiedniego wsparcia. Będziemy zamykać kolejne sekcje w zależności od Waszych opinii minumum 3 miesiące po zakończeniu prac.Poniżej znajduje się lista metod do przygotowania i ich status:

Account accountAlertThresholdSet DONE PUT /me/fidelityAccount
Billing billingGetReferencesToExpired TO DO
Billing billingGetAccessByNic TO DO
Dedicated dedicatedCapabilitiesGet TO DO
Dedicated dedicatedOperationList TO DO
Dedicated dedicatedRtmBackdoorUpdateAlert TO DO
Dedicated dedicatedRtmListBackdoor TO DO
Domains dnsUninstall TO DO
Email emailDomainSummary DONE GET /email/domain/{domain}/summary
Email emailGetDomainMxFiltering DONE GET /email/domain/{domain}/dnsMXFilter
Email emailSetDomainMxFiltering DONE POST /email/domain/{domain}/changeDnsMXFilter
Email emailDomainMxList DONE GET /email/domain/{domain}/dnsMXRecords
Reseller resellerDomainRenew TO DO
Reseller resellerDomainRestore TO DO
Reseller resellerDomainTransfer TO DO
Services serviceList TO DO
Services serviceListPaginated TO DO
Sql Prive sqlpriveMysqlRamUsed DONE GET /hosting/privateDatabase/{serviceName}
Sql Prive sqlpriveMysqlProcessList DEPRECATED
Sql Prive sqlpriveMysqlProcessKill DEPRECATED
Sql Prive sqlpriveMysqlLogs DEPRECATED
Sql Prive sqlpriveMysqlDatabaseImportFromHost TO DO
Telephony telephonySmsHistoryCsv TO DO
Telephony telephonyVoicemailMailboxList TO DO
Telephony telephonyBillList DONE GET /me/order
GET /me/order/{orderId}
GET /me/order/{orderId}/associatedObject
Telephony telephonyVoicemailMailboxDownload TO DO
Telephony telephonySmsUserHistoryCsv TO DO
Telephony telephonyVoicemailMailboxDelete TO DO
Telephony telephonyVoicemailOptionsList TO DO
Telephony telephonyHuntingGenericScreenStatus TO DO
Telephony telephonyOfferModifyPassword TO DO
Telephony telephonyVoicemailModifyPassword TO DO
Telephony telephonyVoicemailMessagesStatus TO DO
Telephony telephonyFaxCampaignCreation TO DO
Telephony telephonyVoicemailMessagesDownload TO DO
Telephony telephonyVoicemailMessageDelete TO DO
Telephony telephonySpareList TO DO
Telephony telephonyRestrictionList DEPRECATED
Telephony telephonyGetCitiesFromZip DEPRECATED
Telephony telephonyNumberGetFrWayNamesFromInsee DEPRECATED
Telephony telephonyPhonebookOnSmsContactAdd DEPRECATED
Telephony telephonyVoicemailMessagesRemoteUpload TO DO
Telephony telephonyPhonebookOnSmsContactList DEPRECATED
Telephony telephonyRestrictionModify TO DO
Telephony telephonyClick2CallUserAdd TO DO
Ticket ticketListContact TO DO


Pozdrawiamy,
Zespół OVH