We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Apache - konfiguracja subdomeny


mlodszy
11-04-2015, 21:59
Sprawdź który dokładnie masz Apache. Ta konfiguracja zadziała pod 2.2, pod 2.4 nie.

Sprawdź czy apache jest w stanie czytać z katalogu, który wskazałeś.

Pseudo
08-04-2015, 16:13
Witam
Mam nastepujący problem z konfiguracją subdomeny na apache2.

Config:DocumentRoot "/home/www/panel-1-domena.pl/"
ServerName "panel1.domenaruletka.pl"
ServerAlias "panel1.domenaruletka.pl"
ServerAdmin admin@domenaruletka.pl
Options -Indexes
CustomLog /home/log/apache2/domena.pl/access.log combined
ErrorLog /home/log/apache2/domena.pl/error.log

AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all


Odpowiedz serwera dla pliku ktory jest na serwerze:

http://panel1.domenaruletka.pl/test.txt

Forbidden

You don't have permission to access /test.txt on this server.