We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

SKRYPT odpalony przez crona, - Zawieszanie - pilne


filo1
04-11-2014, 14:32
Mam to ustawione:

$options['curloptions'][CURLOPT_TIMEOUT] = 2;
$options['curloptions'][CURLOPT_TIMEOUT_MS] = 2000;

Czy jest jeszcze jakiś sposób ?

borec
04-11-2014, 12:24
Możesz ustawić*CURLOPT_TIMEOUT który odpowiada maksymalnemu czasowi wykonywania curla.

filo1
04-11-2014, 11:17
Nie mogę to nie ode mnie zależy, a ręcznie tego sensu nie ma robić, bo partnerzy zmieniają je ze względów bezpieczeństwa. Także czy jest możliwość wyeliminowania zawieszania po mojej stronie ? Skrypt ubjający procesy trwające dłużej niż 20 minut ? Może coś można dodać do skryptu wykonującego aby się zastopował przy takiej sytuacji ?

Jestem naprawdę wdzięczny za Twoją pomoc oraz wypowiedzi.

borec
04-11-2014, 10:36
A sprawdzałeś ręcznie te połączenia? Może przeleć*wszystkie proxy i wybierz tylko te które nie powodują zwiech.

filo1
03-11-2014, 13:34
Kwestia jest taka, że nie mam wpływu na jakość proxy naszych partnerów, Czy jestem w stanie przeciwdziałać temu ? skrypt basha ? proxy losowane jest z listy naszego partnera, także może się zdarzyć, że coś takiego nastąpi. że będzie gorszej jakości..

borec
03-11-2014, 13:20
Tu nie chodzi o connect timeout, bo połączenie chyba następuje, tylko w trakcie jego trwania jest zwiecha. Sprawdź*ręcznie to połączenie z proxy.

filo1
03-11-2014, 12:39
/etc/resolv.conf jest ok, skrypt pobiera dane przez proxy, czyli wychodzi na to że dane proxy zewnętrzne naszych partnerów się zawiesza, tylko czy da się temu jakoś przeciwdziałać ? skoro jest ustawione CURLOPT_CONNECTTIMEOUT na 1 ?

borec
03-11-2014, 12:21
Obstawiam, że to nie skrypt się*zawiesza tylko to z czego pobiera dane, zobacz /etc/resolv.conf czy masz dnsy sprawne, czy nie blokuje Ci gdzieś sieci po drodze.

filo1
03-11-2014, 11:45
tak mogę:

Kod:
write(1, "Pobrano stron\304\231\r\n", 17) = 17
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0Rpdo_stmt_000000d5\0UPDATE \"p"..., 88, 0, NULL, 0) = 88
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0001\0pdo_stmt_000000d5\0\0\2\0\0\0\0\0\2"..., 72, 0, NULL, 0) = 72
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4n\0\0\0\4C\0\0\0\rUPDATE 0\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 30
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000d"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
brk(0x97ec000)             = 0x97ec000
brk(0x982c000)             = 0x982c000
brk(0x986c000)             = 0x986c000
brk(0x98ac000)             = 0x98ac000
brk(0x98ec000)             = 0x98ec000
brk(0x992c000)             = 0x992c000
brk(0x996c000)             = 0x996c000
brk(0x99ac000)             = 0x99ac000
brk(0x99ec000)             = 0x99ec000
brk(0x9a2c000)             = 0x9a2c000
brk(0x9a6c000)             = 0x9a6c000
brk(0x9aac000)             = 0x9aac000
brk(0x9aec000)             = 0x9aec000
brk(0x9b2c000)             = 0x9b2c000
brk(0x9b6c000)             = 0x9b6c000
brk(0x9bac000)             = 0x9bac000
brk(0x9bec000)             = 0x9bec000
brk(0x9c2c000)             = 0x9c2c000
brk(0x9c6c000)             = 0x9c6c000
brk(0x9cac000)             = 0x9cac000
brk(0x9cec000)             = 0x9cec000
brk(0x9d2c000)             = 0x9d2c000
brk(0x9d6c000)             = 0x9d6c000
brk(0x9dac000)             = 0x9dac000
brk(0x9dec000)             = 0x9dec000
brk(0x9e2c000)             = 0x9e2c000
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0003pdo_stmt_000000d6\0SET searc"..., 57, 0, NULL, 0) = 57
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0\37\0pdo_stmt_000000d6\0\0\0\0\0\0\1\0\0"..., 54, 0, NULL, 0) = 54
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4n\0\0\0\4C\0\0\0\10SET\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 25
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000d"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0_pdo_stmt_000000d7\0SELECT \"b"..., 101, 0, NULL, 0) = 101
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0\37\0pdo_stmt_000000d7\0\0\0\0\0\0\1\0\0"..., 54, 0, NULL, 0) = 54
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4T\0\0\0\221\0\5id\0\0\0@\203\0\1\0\0\0\24\0\10\377\377\377\377\0"..., 16384, 0, NULL, NULL) = 246
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000d"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0|pdo_stmt_000000d8\0SELECT \"m"..., 130, 0, NULL, 0) = 130
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0(\0pdo_stmt_000000d8\0\0\1\0\0\0\1\0\0"..., 63, 0, NULL, 0) = 63
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4T\0\0\0\261\0\6id\0\0\0@\220\0\1\0\0\0\24\0\10\377\377\377\377\0"..., 16384, 0, NULL, NULL) = 201
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000d"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0xpdo_stmt_000000d9\0SELECT \"m"..., 126, 0, NULL, 0) = 126
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0(\0pdo_stmt_000000d9\0\0\1\0\0\0\1\0\0"..., 63, 0, NULL, 0) = 63
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4T\0\0\0\261\0\6id\0\0\0@\220\0\1\0\0\0\24\0\10\377\377\377\377\0"..., 16384, 0, NULL, NULL) = 270
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000d"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0005pdo_stmt_000000da\0SET searc"..., 59, 0, NULL, 0) = 59
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0\37\0pdo_stmt_000000da\0\0\0\0\0\0\1\0\0"..., 54, 0, NULL, 0) = 54
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4n\0\0\0\4C\0\0\0\10SET\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 25
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000d"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0Dpdo_stmt_000000db\0SELECT \"e"..., 74, 0, NULL, 0) = 74
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0\37\0pdo_stmt_000000db\0\0\0\0\0\0\1\0\0"..., 54, 0, NULL, 0) = 54
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4T\0\0\0\211\0\5id\0\0\0@\363\0\1\0\0\0\24\0\10\377\377\377\377\0"..., 16384, 0, NULL, NULL) = 571
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000d"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0003pdo_stmt_000000dc\0SET searc"..., 57, 0, NULL, 0) = 57
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0\37\0pdo_stmt_000000dc\0\0\0\0\0\0\1\0\0"..., 54, 0, NULL, 0) = 54
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4n\0\0\0\4C\0\0\0\10SET\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 25
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000d"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0`pdo_stmt_000000dd\0SELECT \"a"..., 102, 0, NULL, 0) = 102
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0/\0pdo_stmt_000000dd\0\0\1\0\0\0\1\0\0"..., 70, 0, NULL, 0) = 70
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4T\0\0\2\305\0\31id\0\0\0@\251\0\1\0\0\0\24\0\10\377\377\377\377\0"..., 16384, 0, NULL, NULL) = 733
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000d"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0`pdo_stmt_000000de\0SELECT \"a"..., 102, 0, NULL, 0) = 102
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0/\0pdo_stmt_000000de\0\0\1\0\0\0\1\0\0"..., 70, 0, NULL, 0) = 70
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4T\0\0\2\305\0\31id\0\0\0@\251\0\1\0\0\0\24\0\10\377\377\377\377\0"..., 16384, 0, NULL, NULL) = 733
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000d"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0Kpdo_stmt_000000df\0SELECT ne"..., 81, 0, NULL, 0) = 81
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0\37\0pdo_stmt_000000df\0\0\0\0\0\0\1\0\0"..., 54, 0, NULL, 0) = 54
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4T\0\0\0 \0\1nextval\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\24\0\10"..., 16384, 0, NULL, NULL) = 72
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\2\\pdo_stmt_000000e0\0INSERT IN"..., 610, 0, NULL, 0) = 610
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\4\21\0pdo_stmt_000000e0\0\0\31\0\0\0\0\0\0"..., 1064, 0, NULL, 0) = 1064
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4n\0\0\0\4C\0\0\0\17INSERT 0 1\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 32
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000e"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000d"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0005pdo_stmt_000000e1\0SET searc"..., 59, 0, NULL, 0) = 59
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0\37\0pdo_stmt_000000e1\0\0\0\0\0\0\1\0\0"..., 54, 0, NULL, 0) = 54
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4n\0\0\0\4C\0\0\0\10SET\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 25
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000e"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0008pdo_stmt_000000e2\0SELECT \"c"..., 62, 0, NULL, 0) = 62
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0\37\0pdo_stmt_000000e2\0\0\0\0\0\0\1\0\0"..., 54, 0, NULL, 0) = 54
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4T\0\0\0\366\0\tid\0\0\0A\232\0\1\0\0\0\24\0\10\377\377\377\377\0"..., 16384, 0, NULL, NULL) = 6892
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000e"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
write(1, "Strona: http://mixbeton.pl/gazowy-"..., 89) = 89
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0003pdo_stmt_000000e3\0SET searc"..., 57, 0, NULL, 0) = 57
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0\37\0pdo_stmt_000000e3\0\0\0\0\0\0\1\0\0"..., 54, 0, NULL, 0) = 54
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4n\0\0\0\4C\0\0\0\10SET\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 25
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000e"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0\243pdo_stmt_000000e4\0SELECT \"p"..., 169, 0, NULL, 0) = 169
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0\37\0pdo_stmt_000000e4\0\0\0\0\0\0\1\0\0"..., 54, 0, NULL, 0) = 54
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4T\0\0\1#\0\vid\0\0\5\274\301\0\1\0\0\0\24\0\10\377\377\377\377\0"..., 16384, 0, NULL, NULL) = 8192
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "31 17:00:09.220189+01\0\0\0\1f\377\377\377\377\0\0"..., 16327, 0, NULL, NULL) = 3494
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000e"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0Updo_stmt_000000e5\0UPDATE \"p"..., 91, 0, NULL, 0) = 91
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0*\0pdo_stmt_000000e5\0\0\1\0\0\0\1\0\0"..., 65, 0, NULL, 0) = 65
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4n\0\0\0\4C\0\0\0\rUPDATE 1\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 30
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000e"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0003pdo_stmt_000000e6\0SET searc"..., 57, 0, NULL, 0) = 57
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0\37\0pdo_stmt_000000e6\0\0\0\0\0\0\1\0\0"..., 54, 0, NULL, 0) = 54
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4n\0\0\0\4C\0\0\0\10SET\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 25
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000e"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "P\0\0\0[pdo_stmt_000000e7\0SELECT \"b"..., 97, 0, NULL, 0) = 97
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "1\0\0\0\4Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 11
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "B\0\0\0&\0pdo_stmt_000000e7\0\0\1\0\0\0\1\0\0"..., 61, 0, NULL, 0) = 61
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "2\0\0\0\4T\0\0\0j\0\4id\0\0\0E\v\0\1\0\0\0\24\0\10\377\377\377\377\0"..., 16384, 0, NULL, NULL) = 295
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [PIPE], [], 8) = 0
sendto(3, "Q\0\0\0!DEALLOCATE pdo_stmt_000000e"..., 34, 0, NULL, 0) = 34
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
recvfrom(3, "C\0\0\0\17DEALLOCATE\0Z\0\0\0\5I", 16384, 0, NULL, NULL) = 22
write(1, "Pobranie przegl\304\205darki: Mozilla/"..., 142) = 142
write(1, "Ustawiono opcje CURL...\r\n", 25) = 25
write(1, "Pr\303\263ba nawi\304\205zania po\305\202\304\205czenia."..., 36) = 36
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443409618}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, NULL, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443477180}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443491901}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443507022}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443521749}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, NULL, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443573209}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443587633}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443602493}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443617835}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443645418}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443660444}) = 0
rt_sigaction(SIGALRM, NULL, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x37b3e0eca0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGALRM, {0x7fdaf9d29fc0, [], SA_RESTORER, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
alarm(1)                = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0
alarm(0)                = 1
rt_sigaction(SIGALRM, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443783913}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443800736}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443815237}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443829835}) = 0
socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP) = 5
fcntl(5, F_GETFL)            = 0x2 (flags O_RDWR)
fcntl(5, F_SETFL, O_RDWR|O_NONBLOCK)  = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443898019}) = 0
connect(5, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(9064), sin_addr=inet_addr("145.96.242.11")}, 16) = -1 EINPROGRESS (Operation now in progress)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443953346}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443975371}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 443990923}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 444008910}) = 0
poll([{fd=5, events=POLLOUT}], 1, 0)  = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 444040148}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 444073164}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 444087538}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 444102513}) = 0
poll([{fd=5, events=POLLOUT}], 1, 1)  = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 445185134}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 445199188}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, NULL, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 445248334}) = 0
poll([{fd=5, events=POLLOUT}], 1, 0)  = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 445278010}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 445310622}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 445325040}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 445339655}) = 0
poll([{fd=5, events=POLLOUT}], 1, 198) = 1 ([{fd=5, revents=POLLOUT}])
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 635639311}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, NULL, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 635807398}) = 0
poll([{fd=5, events=POLLOUT}], 1, 0)  = 1 ([{fd=5, revents=POLLOUT}])
getsockopt(5, SOL_SOCKET, SO_ERROR, [7565813573142708224], [4]) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 635853441}) = 0
getpeername(5, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(9064), sin_addr=inet_addr("145.96.242.11")}, [7666413544144912]) = 0
getsockname(5, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(26079), sin_addr=inet_addr("179.145.194.132")}, [7666413544144912]) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 635911251}) = 0
sendto(5, "GET http://mixbeton.pl/beton-deto"..., 225, MSG_NOSIGNAL, NULL, 0) = 225
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 635961619}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 635975062}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 635988492}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 636006425}) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN|POLLPRI}], 1, 0) = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 636041378}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 636053465}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 636065983}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 636093535}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 636105742}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 636118417}) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN}], 1, 7)   = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 643228992}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 643253916}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, NULL, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN|POLLPRI}], 1, 0) = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 643316151}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 643328580}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 643340919}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 643368483}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 643380816}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 643393390}) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN}], 1, 1)   = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 644470936}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 644482519}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, NULL, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN|POLLPRI}], 1, 0) = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 644541621}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 644553136}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 644565289}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 644592058}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 644603957}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784976, 644616307}) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN}], 1, 799)  = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784977, 444600493}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784977, 444742953}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, NULL, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN|POLLPRI}], 1, 0) = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784977, 445034404}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784977, 445063070}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784977, 445093652}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784977, 445135439}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784977, 445154793}) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN}], 1, 1000) = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784978, 446359323}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784978, 446528929}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, NULL, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN|POLLPRI}], 1, 0) = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784978, 446861315}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784978, 446886315}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784978, 446911049}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784978, 446965037}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784978, 446990489}) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN}], 1, 1000) = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784979, 448204161}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784979, 448396313}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, NULL, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN|POLLPRI}], 1, 0) = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784979, 448767592}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784979, 448793723}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784979, 448819584}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784979, 448875796}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784979, 448901992}) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN}], 1, 1000) = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784980, 472750899}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784980, 472928941}) = 0

borec
03-11-2014, 11:26
jesteś w stanie wyłapać co jest zaraz przed tym?

filo1
31-10-2014, 17:26
odpaliłem tak jak pisałeś i czekam.

Zawiesiło się na, tzn. cały czas wypluwa, zmienia się clock_monotonic ale reszta pozostaje bez zmian.

Kod:
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784405, 309444133}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784405, 309472435}) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN}], 1, 1000) = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784406, 310662985}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784406, 310805943}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, NULL, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN|POLLPRI}], 1, 0) = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784406, 311217548}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784406, 311277256}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784406, 311309334}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784406, 311356087}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784406, 311411576}) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN}], 1, 1000) = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784407, 312567632}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784407, 312698727}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, NULL, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN|POLLPRI}], 1, 0) = 0 (Timeout)
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784407, 313056083}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784407, 313108644}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784407, 313151096}) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x1, [PIPE], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x37b3e0eca0}, NULL, 8) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784407, 313316101}) = 0
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {1784407, 313347887}) = 0
poll([{fd=5, events=POLLIN}], 1, 1000
czy może wiesz o co chodzi ?

borec
31-10-2014, 15:47
Ale ten skrypt php wykonujesz z konsoli? W sensie php-cli czy przez serwer www wgetem/curlem? Musisz odpalić strace php /home/costam w takmi wypadku.

filo1
31-10-2014, 13:48
po wywołaniu mam:Kod:
execve("/home/betonmix/domains/betonmix.pl/public_html/public/index.php", ["/home/betonmix/domains/betonm", "mix"], [/* 21 vars */]) = -1 EACCES (Permission denied)
dup(2)                 = 3
fcntl(3, F_GETFL)            = 0x8002 (flags O_RDWR|O_LARGEFILE)
fstat(3, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 0), ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f44a3f9a000
lseek(3, 0, SEEK_CUR)          = -1 ESPIPE (Illegal seek)
write(3, "strace: exec: Permission denied\n", 32strace: exec: Permission denied
) = 32
close(3)                = 0
munmap(0x7f44a3f9a000, 4096)      = 0
exit_group(1)              = ?
skrypty napisane w php, serwis na frameworku zenda

odpalam z konsoli i mi staje na:
Ustawiono opcje CURL...
PrĂłba nawiÄ
zania poĹÄ
czenia...

borec
31-10-2014, 13:05
Skrypty w czym napisane? Odpal strace /sciezka/do/skryptu, może to Ci coś więcej powie.

filo1
31-10-2014, 12:40
Witam serdecznie.

wywołuje na dedyku skrypty poprzez crona, raz mi się zawieszają a raz nie, ale ogólnie, cały czas przy zawieszeniu wykonania rezydują w pamięci.


Cent OS 5.9 , Direct Admin, Postgresql

Skrypt jak wywoływany jest zapisuje odpowiednie dane do tabel bazy i powinien się zakańczań ale się często tak nie dzieje, podczas wywołania używam CURL.

Moje pytanie kieruje do osób, które może miały podobny przypadek, bądź będą tak miłe, że pomogą mi zlokalizować usterkę.

Sprawdzałem logi , zero errorów do czasu zastopowania procesu, sprawdzałem ustawienia http, postgresa - buforów i wszystko wydaje się ok.

Wywołuje z konsoli dany skrypt i wypluwa mi co robi, wiesza się w pewnym punkcie i ani rusz.

Czy jest jakaś dodatkowa możliwość włączenia raportowania błędów ? Muszę namierzyć gdzie tkwi problem a nie wiem co tworzy problem ?

Pozdrawiam