We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

problem z konfiguracją serwera poczty freebsd postfix smtpd


jasiu88
17-05-2014, 19:08
Witam, mam problem z konfiguracją serwera pocztowego,
działam według tego tutorialu, ale znaczna cześć oprogramowania jest w nowszych wersjach, więc są pewne różnice,

po dodaniu certyfikatów mogę połączyć się z serwerem na porcie 25 przez telnet, ale nie mogę wykonać żadnego polecenia EHLO czy ECHO nic nie zwraca,

root@maciej:~ # telnet 127.0.0.1 25
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
HELO 127.0.0.1
^]
telnet> quit
Connection closed.

w /var/log/messages przewija się ciągle linia:
May 17 06:00:39 maciej postfix/smtpd[3288]: fatal: bad boolean configuration: smtpd_tls_auth_only = yes # Autoryzacja poprzez szyfrowanie

root@maciej:~ # cat /var/log/maillog | tail -10
May 17 05:58:26 maciej postfix/postfix-script[21913]: stopping the Postfix mail system
May 17 05:58:26 maciej postfix/master[75366]: terminating on signal 15
May 17 05:58:26 maciej postfix/postfix-script[21988]: starting the Postfix mail system
May 17 05:58:26 maciej postfix/master[21990]: daemon started -- version 2.10.0, configuration /usr/local/etc/postfix
May 17 05:59:37 maciej postfix/smtpd[22017]: fatal: bad boolean configuration: smtpd_use_tls = yes #e TLS dla SMTP SMTPD
May 17 05:59:38 maciej postfix/master[21990]: warning: process /usr/local/libexec/postfix/smtpd pid 22017 exit status 1
May 17 05:59:38 maciej postfix/master[21990]: warning: /usr/local/libexec/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
May 17 06:00:38 maciej postfix/smtpd[22035]: fatal: bad boolean configuration: smtpd_use_tls = yes #e TLS dla SMTP SMTPD
May 17 06:00:39 maciej postfix/master[21990]: warning: process /usr/local/libexec/postfix/smtpd pid 22035 exit status 1
May 17 06:00:39 maciej postfix/master[21990]: warning: /usr/local/libexec/postfix/smtpd: bad command startup -- throttlingroot@maciej:~ # postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
broken_sasl_auth_clients = yes
command_directory = /usr/local/sbin
config_directory = /usr/local/etc/postfix
daemon_directory = /usr/local/libexec/postfix
data_directory = /var/db/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
default_destination_concurrency_limit = 10
disable_vrfy_command = yes
html_directory = /usr/local/share/doc/postfix
inet_interfaces = $myhostname, localhost
inet_protocols = ipv4
local_destination_concurrency_limit = 2
local_recipient_maps = unixasswd.byname $alias_maps
mail_owner = postfix
mail_spool_directory = /var/mail
mailbox_size_limit = 25600000
mailq_path = /usr/local/bin/mailq
manpage_directory = /usr/local/man
maximal_queue_lifetime = 7d
message_size_limit = 10240000
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
mydomain = $myhostname
myhostname = maciej.nazwisko
mynetworks = 192.168.1.0/24, 127.0.0.0/8
mynetworks_style = 192.168.1.0/24
myorigin = $myhostname
newaliases_path = /usr/local/bin/newaliases
queue_directory = /var/spool/postfix
queue_run_delay = 30m
readme_directory = no
relay_domains = 127.0.0.0/8
sample_directory = /usr/local/etc/postfix
sendmail_path = /usr/local/sbin/sendmail
setgid_group = maildrop
smtp_tls_note_starttls_offer = yes # połączenia (poprzez tunele TLS)
smtp_use_tls = yes # Parametr uaktywniający używanie TLS dla SMTP iSMTPD
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
smtpd_error_sleep_time = 3
smtpd_hard_error_limit = 5
smtpd_recipient_limit = 10
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination, reject_unknown_recipient_domain, reject_non_fqdn_recipient smtpd_client_restrictions = permit_sasl_authenticated, reject_rbl_client relays.ordb.org, reject_rbl_client dnsbl.njabl.org
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_local_domain = maciej.nazwisko
smtpd_sasl_path = smtpd
smtpd_sasl_security_options = anonymous
smtpd_sender_restrictions = permit_sasl_authenticated, reject_unknown_sender_domain, reject_non_fqdn_sender, hash:/usr/local/etc/postfix/access
smtpd_soft_error_limit = 3
smtpd_tls_CAfile = /etc/ssl/mail/cacert.pem
smtpd_tls_auth_only = yes # Autoryzacja poprzez szyfrowanie
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/mail/smtpcert.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/mail/smtpkey.pem # Ścieżka do pliku zawierającego klucz
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_use_tls = yes #e TLS dla SMTP SMTPD
tls_random_source = dev:/dev/urandom # ???
unknown_local_recipient_reject_code = 550

googlam od 2 dni za rozwiązaniem, niestety żaden z poleconych sposobów nie zadziałał, proszę o wsparcie