We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Nowa dystrybucja: FreeBSD 10


aneta
23-01-2014, 10:12
Witamy,

Pojawiła się nowa wersja FreeBSD:

FreeBSD 10.0-RELEASE

Wersja ta jest dostępna podczas reinstalacji w panelu klienta i poprzez
API v6.

Projekt FreeBSD zawiera wiele innowacji i dodatkowych funkcji takich jak:

- Unbound zastępuje BINDa jako caching nameserver
- clang zastępuje gcc w architekturach intel
- bmake zastępuje make
- pkg zastępuje stare narzędzie pkg_* i ułatwia życie admina
- od strony wirtualizacji: lepsza obsługa dla Xen, vmware, HyperV i virtio
- nowy zintegrowany hypervisor: Bhyve (porównywalny z KVMem w systemie Linux)

Pełna lista znajduje się na tej stronie:
http://www.freebsd.org/releases/10.0R/relnotes.html

Dystrybucja jest w fazie BETA.

Pozdrawiamy
Zespół OVH