We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Geocache na 1000gp, cluster014 oraz cluster015


jezor
22-10-2013, 11:12
Od kilkunastu dni włączyliśmy geocache dla plików statycznych na hostingach z oferty 1000gp oraz na hostingach instalowanych w ofercie start, w tym również migrowanych później do ofert wyższych, znajdujących się na naszych klastrach - cluster014 oraz cluster015.

Geocache polega na umieszczeniu na kilkunastu serwerach na świecie treści statycznych, które będą pobierane przez użytkowników odwiedzających witrynę szybciej niż w przypadku pobierania ich ze źródła, z hostingów we Francji.

Domyślnie statyczne pliki tj. *.css, *.js, *.png, *.jpg, *.gif są cache'owane przez 24 godziny.

Klient ma możliwość ręcznej modyfikacji czasu przez który cache'owane są pliki. W tym celu należy umieścić, bądź wyedytować plik .htaccess w folderze, w którym chcemy zmodyfikować lub wyłączyć cache'owanie dla plików.

Zawartość pliku .htaccess powinna wyglądać w następujący sposób:

1) Przykład dla plików o rozszerzeniu *.png oraz dla czasu cache'owania pliku wynoszącego 33 sekundy:


Header set Cache-Control "max-age=33"


2) Przykład pliku .htaccess służącego do wyłączenia cache'owania dla plików *.png:


Header set Cache-Control "no-cache"