OVH Community, your new community space.

Failovery i XEN


WMP
02-02-2013, 17:57
A robi się to tak:
Konfiguracja domU:
Kod:
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address IP.FAIL.OVER
netmask 255.255.255.255
broadcast IP.FAIL.OVER
post-up route add IP.TWOJEGO.SERWERA.254 dev eth0
post-up route add default gw IP.TWOJEGO.SERWERA.254
post-down route del IP.TWOJEGO.SERWERA.254 dev eth0
post-down route del default gw IP.TWOJEGO.SERWERA.254
Konfiguracja dom0:
Kod:
auto lo
iface lo inet loopback

auto xenbr0
iface xenbr0 inet static
    bridge_ports eth0
    address IP.219
    netmask 255.255.255.0
    network IP.0
    broadcast IP.255
    gateway IP.254
To jest cały plik /etc/network/interfaces, nie można mieć żadnych wpisów do eth0 (nie wiem jak z ipv6, na razie świetuję ipv4).
W pliku /etc/xen/xend-config.sxp należy odkomentować:
Kod:
(network-script network-bridge)
Plik konfiguracyjny domU powinien zawierać linię vif z taka zawartością:
Kod:
vif     = [ 'ip=FAILOVER,mac=MAC' ]
Gdzie MAC to wirtualny adres MAC przypisany do failovera w panelu OVH.

WMP
30-01-2013, 16:56
Cześć, zainstalowałem ubuntu 12.04 z xen, podpiąłem failover i zrobiłem wirtualny adres mac. Na hoście (dom0) konfiguracje sieci mam taką:
Kod:
auto lo
iface lo inet loopback

auto xenbr0
iface xenbr0 inet dhcp
  bridge_ports eth0

auto eth0
iface eth0 inet static
    address IP.219
    netmask 255.255.255.0
    network IP.0
    broadcast IP.255
    gateway IP.254

iface eth0 inet6 static
ciach
Na domU konfiguracja wygląda tak:
Kod:
auto eth0
iface eth0 inet static
 address FAILOVER
 netmask 255.255.255.255
 broadcast FAILOVER
 post-up route add IP.254 dev eth0
 post-up route add default gw IP.254
 post-down route del IP.254 dev eth0
 post-down route del default gw IP.254
Tak przedstawia się konfiguracja xend-config.sxp:
Kod:
(network-script network-bridge)
(vif-script vif-bridge)
A tak konfiguracja domU:
Kod:
vif     = [ 'ip=FAILOVER,mac=MAC_Z_PANELU_OVH' ]
A tak to działa na domU:
Kod:
root@web:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1008ms

root@web:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     ___IP.254___ 0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0
___IP.254___ 0.0.0.0     255.255.255.255 UH  0   0    0 eth0
root@web:~# ifconfig 
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr MAC_Z_PANELU_OVH 
     inet addr:FAILOVER Bcast:FAILOVER Mask:255.255.255.255
     inet6 addr: fe80::ff:fee9:8041/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:2571 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:46 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:370653 (370.6 KB) TX bytes:2456 (2.4 KB)
     Interrupt:26
A tak wygląda konfiguracja bridge na dom0:
Kod:
bridge name   bridge id        STP enabled   interfaces
xenbr0     8000.e06995c31f6e    no       eth0
                            vif3.0
Jak to naprawić, jak żyć?