OVH Community, your new community space.

Ubuntu 12.10 - brak urządzeń dysków


redhot
24-01-2013, 12:30
Hej,

Jest problem z dystrybucją Ubuntu 12.10 w OVH, standardowo nie ma urządzeń dla dysków, widoczne są tylko macierze RAID.

Kod:
root@ns:~# df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs     222G 2.4G 208G  2% /
/dev/root    222G 2.4G 208G  2% /
none      3.2G 252K 3.2G  1% /run
none      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
none       16G   0  16G  0% /run/shm
none      100M   0 100M  0% /run/user
/dev/md1    495M  25M 445M  6% /boot
root@ns:~# fdisk /dev/sd
sda1 sda2 sda3 sdb1 sdb2 sdb3 
root@ns:~# fdisk /dev/sda
fdisk: unable to open /dev/sda: No such file or directory
Pisałem na askubuntu i problem leży po stronie OVH, obejść go można tworząc urządzenia poprzez:
Kod:
mknod /dev/sda b 8 0
mknod /dev/sdb b 8 16
Czy żeby ktoś wziął pod uwagę ten problem wystarczy utworzyć ticket dla działu technicznego?