OVH Community, your new community space.

Public cloud - transfer


WMP
21-11-2012, 18:28
Bez limitu, ale nie gwarantujĪ 100mbps

WMP
19-11-2012, 21:49
Kto∂ siÍ orientuje jaki jest limit transferu na public cloud? Nie mogÍ znaleľś takiej informacji.