OVH Community, your new community space.

FreeBSD 8.3 już dostępne w OVH


aneta
06-08-2012, 09:51
Witamy,

Na serwerach dedykowanych OVH można już korzystać z FreeBSD 8.3.
Jeśli korzystacie z wersji 8.2, zalecane jest wykonanie aktualizacji
do nowej wersji obsługiwanej aż do kwietnia 2014.

Nowa wersja pozwala na korzystanie z najnowszych aktualizacji w
zakresie bezpieczeństwa oraz z nowych funkcji:
- Filtrowanie pakietów pochodzących z portów USB
- Liczne aktualizacje sterowników
- Dynamiczna zmiana kontroli przepływu TCP
- Obsługa kontroli zapisu cache (sterownik ada)
- Obsługa data deduplication, triple parity RAIDZ (raidz3),
snapshot holds, log device removal, zfs diff, zpool split, zpool
import -F et read-only zpool import.

Więcej informacji znajdziecie na tej stronie:
http://www.freebsd.org/releases/8.3R...-detailed.html

Zespół OVH