OVH Community, your new community space.

Problem z dyskiem ? - dziwne logi


Spacedust
10-07-2012, 15:03
Cytat Napisał mario1973
poniżej cały wynik.
Pytanie czy to dysk, czy kabelek, ew. kontroler
Niestety to uszkodzony dysk:

Prawie 2 lata pracy non-stop:

Kod:
9 Power_On_Hours     0x0032  084  084  000  Old_age  Always    -    14865
20 realokowanych sektorów:

Kod:
5 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  100  100  036  Pre-fail Always    -    20
Gigantyczne timeout'y:

Kod:
188 Unknown_Attribute    0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    4295032833
Wymień i pochwal się co dostałeś

mario1973
10-07-2012, 13:47
poniżej cały wynik.
Pytanie czy to dysk, czy kabelek, ew. kontroler

Kod:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:   ST31500341AS
Serial Number:  9VS4G7QL
Firmware Version: CC1H
User Capacity:  1,500,301,910,016 bytes
Device is:    Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:  8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4
Local Time is:  Tue Jul 10 14:46:15 2012 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
                    was completed without error.
                    Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:   (  0) The previous self-test routine completed
                    without error or no self-test has ever
                    been run.
Total time to complete Offline
data collection:         ( 617) seconds.
Offline data collection
capabilities:          (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                    Auto Offline data collection on/off support.
                    Suspend Offline collection upon new
                    command.
                    Offline surface scan supported.
                    Self-test supported.
                    Conveyance Self-test supported.
                    Selective Self-test supported.
SMART capabilities:      (0x0003) Saves SMART data before entering
                    power-saving mode.
                    Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:    (0x01) Error logging supported.
                    General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:    (  1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:    ( 255) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:    (  2) minutes.
SCT capabilities:       (0x103f) SCT Status supported.
                    SCT Feature Control supported.
                    SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAG   VALUE WORST THRESH TYPE   UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate   0x000f  113  099  006  Pre-fail Always    -    51959659
 3 Spin_Up_Time      0x0003  100  100  000  Pre-fail Always    -    0
 4 Start_Stop_Count    0x0032  100  100  020  Old_age  Always    -    8
 5 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  100  100  036  Pre-fail Always    -    20
 7 Seek_Error_Rate     0x000f  089  060  030  Pre-fail Always    -    903658894
 9 Power_On_Hours     0x0032  084  084  000  Old_age  Always    -    14865
 10 Spin_Retry_Count    0x0013  100  100  097  Pre-fail Always    -    0
 12 Power_Cycle_Count    0x0032  100  100  020  Old_age  Always    -    8
184 Unknown_Attribute    0x0032  100  100  099  Old_age  Always    -    0
187 Reported_Uncorrect   0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    0
188 Unknown_Attribute    0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    4295032833
189 High_Fly_Writes     0x003a  072  072  000  Old_age  Always    -    28
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022  060  047  045  Old_age  Always    -    40 (Lifetime Min/Max 31/53)
194 Temperature_Celsius   0x0022  040  053  000  Old_age  Always    -    40 (0 20 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a  047  030  000  Old_age  Always    -    51959659
197 Current_Pending_Sector 0x0012  100  100  000  Old_age  Always    -    0
198 Offline_Uncorrectable  0x0010  100  100  000  Old_age  Offline   -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count  0x003e  200  200  000  Old_age  Always    -    0
240 Head_Flying_Hours    0x0000  100  253  000  Old_age  Offline   -    148670292965905
241 Unknown_Attribute    0x0000  100  253  000  Old_age  Offline   -    624835474
242 Unknown_Attribute    0x0000  100  253  000  Old_age  Offline   -    3644373127

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]


SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
  1    0    0 Not_testing
  2    0    0 Not_testing
  3    0    0 Not_testing
  4    0    0 Not_testing
  5    0    0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
M

Spacedust
10-07-2012, 11:10
Cytat Napisał mario1973
Zaobserwowałem wczoraj ciąg logów - wycinek poniżej

Kod:
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3.00: status: { DRDY }
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3.00: cmd 60/08:f0:49:00:77/00:00:1a:00:00/40 tag 30 ncq 4096 in
Jul 9 08:16:25 amd kernel:     res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x44 (timeout)
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3.00: status: { DRDY }
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3: hard resetting link
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3.00: configured for UDMA/133
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3.00: device reported invalid CHS sector 0
Jul 9 08:16:25 amd last message repeated 30 times
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3: EH complete
Smart na dyskach nie pokazał żadnych szczególnych errorów. Oba mają prawie od zawsze kilka realocated...

Na jednym jednak strasznie poleciał :

188 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4295032833

dysk to :
Device Model: ST31500341AS
Serial Number: 9VS4G7QL
Firmware Version: CC1H

na drugim 188 Unknown_Attribute jest zero.

Orientujecie się co to za parametr ? Zgłaszać wymianę ? Serwerek jest obecnie up 447 days, 18:49
Oczywiście, że dysk, ale pokaż cały SMART, a nie urywek. Parametr to Command Timeout tylko masz stare smartmontools. Zamiast niego powinieneś dostać nowy 2 TB.

mario1973
10-07-2012, 11:00
Zaobserwowałem wczoraj ciąg logów - wycinek poniżej

Kod:
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3.00: status: { DRDY }
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3.00: cmd 60/08:f0:49:00:77/00:00:1a:00:00/40 tag 30 ncq 4096 in
Jul 9 08:16:25 amd kernel:     res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x44 (timeout)
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3.00: status: { DRDY }
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3: hard resetting link
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3.00: configured for UDMA/133
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3.00: device reported invalid CHS sector 0
Jul 9 08:16:25 amd last message repeated 30 times
Jul 9 08:16:25 amd kernel: ata3: EH complete
Smart na dyskach nie pokazał żadnych szczególnych errorów. Oba mają prawie od zawsze kilka realocated...

Na jednym jednak strasznie poleciał :

188 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4295032833

dysk to :
Device Model: ST31500341AS
Serial Number: 9VS4G7QL
Firmware Version: CC1H

na drugim 188 Unknown_Attribute jest zero.

Orientujecie się co to za parametr ? Zgłaszać wymianę ? Serwerek jest obecnie up 447 days, 18:49