OVH Community, your new community space.

Reallocated_Sector_Ct = 11. Uszkodzony dysk?


bartek.b
23-04-2012, 10:38
Wymienili dysk i płytę główną. Dobrze czytasz logi. Dzięki

Spacedust
22-04-2012, 13:23
Cytat Napisał bartek.b
Powtórzyło się to samo z padnięciem strony i 1000 procesów apache mimo, że było 300 wcześniej.
Coś możecie wyczytać z tych logów?

/var/log/messages
Kod:
Apr 21 23:00:22 nsxxxxxxx kernel: ata1: hard resetting link
Apr 21 23:00:22 nsXXXXXX kernel: ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Apr 21 23:00:22 nsXXXXXX kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
Apr 21 23:00:22 nsXXXXXX kernel: ata1: EH complete
Apr 21 23:00:43 nsXXXXXX kernel: ata1: hard resetting link
Apr 21 23:00:43 nsXXXXXX kernel: ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Apr 21 23:00:43 nsXXXXXX kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
Apr 21 23:00:43 nsXXXXXX kernel: ata1: EH complete
Apr 21 23:01:04 nsXXXXXX kernel: ata2: hard resetting link
Apr 21 23:01:04 nsXXXXXX kernel: ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Apr 21 23:01:04 nsXXXXXX kernel: ata2.00: configured for UDMA/133
Apr 21 23:01:04 nsXXXXXX kernel: ata2: EH complete
Apr 21 23:01:25 nsXXXXXX kernel: ata2: hard resetting link
Apr 21 23:01:25 nsXXXXXX kernel: ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Apr 21 23:01:25 nsXXXXXX kernel: ata2.00: configured for UDMA/133
Apr 21 23:01:25 nsXXXXXX kernel: ata2: EH complete
/var/log/dmesg
Kod:
Adding 2071544k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:2071544k SS
Adding 2071544k swap on /dev/sdb5. Priority:-2 extents:1 across:2071544k SS
EXT3-fs (md2): using internal journal
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (md1): using internal journal
EXT3-fs (md1): mounted filesystem with writeback data mode
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (md3): using internal journal
EXT3-fs (md3): mounted filesystem with writeback data mode
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (loop0): using internal journal
EXT3-fs (loop0): mounted filesystem with writeback data mode
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (sdc1): using internal journal
EXT3-fs (sdc1): mounted filesystem with writeback data mode
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0.XXXX: link is not ready
warning: `proftpd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
Uszkodzony kabel lub płyta główna.

bartek.b
21-04-2012, 23:04
Powtórzyło się to samo z padnięciem strony i 1000 procesów apache mimo, że było 300 wcześniej.
Coś możecie wyczytać z tych logów?

/var/log/messages
Kod:
Apr 21 23:00:22 nsxxxxxxx kernel: ata1: hard resetting link
Apr 21 23:00:22 nsXXXXXX kernel: ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Apr 21 23:00:22 nsXXXXXX kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
Apr 21 23:00:22 nsXXXXXX kernel: ata1: EH complete
Apr 21 23:00:43 nsXXXXXX kernel: ata1: hard resetting link
Apr 21 23:00:43 nsXXXXXX kernel: ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Apr 21 23:00:43 nsXXXXXX kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
Apr 21 23:00:43 nsXXXXXX kernel: ata1: EH complete
Apr 21 23:01:04 nsXXXXXX kernel: ata2: hard resetting link
Apr 21 23:01:04 nsXXXXXX kernel: ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Apr 21 23:01:04 nsXXXXXX kernel: ata2.00: configured for UDMA/133
Apr 21 23:01:04 nsXXXXXX kernel: ata2: EH complete
Apr 21 23:01:25 nsXXXXXX kernel: ata2: hard resetting link
Apr 21 23:01:25 nsXXXXXX kernel: ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Apr 21 23:01:25 nsXXXXXX kernel: ata2.00: configured for UDMA/133
Apr 21 23:01:25 nsXXXXXX kernel: ata2: EH complete
/var/log/dmesg
Kod:
Adding 2071544k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:2071544k SS
Adding 2071544k swap on /dev/sdb5. Priority:-2 extents:1 across:2071544k SS
EXT3-fs (md2): using internal journal
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (md1): using internal journal
EXT3-fs (md1): mounted filesystem with writeback data mode
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (md3): using internal journal
EXT3-fs (md3): mounted filesystem with writeback data mode
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (loop0): using internal journal
EXT3-fs (loop0): mounted filesystem with writeback data mode
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (sdc1): using internal journal
EXT3-fs (sdc1): mounted filesystem with writeback data mode
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0.XXXX: link is not ready
warning: `proftpd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)

Spacedust
20-04-2012, 22:35
Cytat Napisał bartek.b
Niestety, więcej nie ma. Jednak jest to tylko na tym podejrzanym serwerze. Zawsze ta linia poprzedzona jest:

Apr 18 12:15:05 nsxxxxxx kernel: CPU5: Core temperature/speed normal
Apr 18 12:15:05 nsxxxxxx kernel: CPU1: Core temperature/speed normal
Apr 18 12:17:28 nsxxxxxx kernel: [Hardware Error]: Machine check events logged
Procesor się przegrzewa.

bartek.b
20-04-2012, 22:25
Cytat Napisał Spacedust
Ale co dokładnie, bo to jest tylko wstęp do błędu.

Niestety, więcej nie ma. Jednak jest to tylko na tym podejrzanym serwerze. Zawsze ta linia poprzedzona jest:

Apr 18 12:15:05 nsxxxxxx kernel: CPU5: Core temperature/speed normal
Apr 18 12:15:05 nsxxxxxx kernel: CPU1: Core temperature/speed normal
Apr 18 12:17:28 nsxxxxxx kernel: [Hardware Error]: Machine check events logged

Spacedust
20-04-2012, 22:16
Cytat Napisał bartek.b
Jeszcze takie coś mam sprzed kilku dni w /var/log/messages. Być może było to, gdy testowałem serwer w trybie rescue.

kernel: [Hardware Error]: Machine check events logged
Ale co dokładnie, bo to jest tylko wstęp do błędu.

bartek.b
20-04-2012, 21:08
Jeszcze takie coś mam sprzed kilku dni w /var/log/messages. Być może było to, gdy testowałem serwer w trybie rescue.

kernel: [Hardware Error]: Machine check events logged

Spacedust
20-04-2012, 20:43
Dysk nie jest uszkodzony, ale dość mocno wyeksploatowany. W przypadku SSD Reallocated Bad Sector Count należy traktować z przymrużeniem oka, ale mimo wszystko powinni wymienić, a poza tym masz bardzo stary firmware

bartek.b
20-04-2012, 20:40
Dzisiaj przeżywałem zamułki Apache'a, rzucanie timeoutów przez stronę. Za chiny nie mogłem doszukać się powodu problemów. Czy te logi dysku sugerują Wam awarię? Parametr Reallocated_Sector_Ct = 11, a powinien być zero jak się nie mylę.

SDB (chyba uszkodzony):
Kod:
smartctl 5.40 2010-07-12 r3124 [i686-pc-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:   Intel X25-M SSD
Device Model:   INTEL SSDSA2M080G2GC
Serial Number:  CVPO036001BM080JGN
Firmware Version: 2CV102HD
User Capacity:  80,026,361,856 bytes
Device is:    In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:  7
ATA Standard is: ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 1
Local Time is:  Fri Apr 20 19:26:58 2012 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:   (  0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever 
					been run.
Total time to complete Offline 
data collection: 		 (  1) seconds.
Offline data collection
capabilities: 			 (0x75) SMART execute Offline immediate.
					No Auto Offline data collection support.
					Abort Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:      (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:    (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine 
recommended polling time: 	 (  1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (  1) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (  1) minutes.

SMART Attributes Data Structure revision number: 5
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAG   VALUE WORST THRESH TYPE   UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
 3 Spin_Up_Time      0x0020  100  100  000  Old_age  Offline   -    0
 4 Start_Stop_Count    0x0030  100  100  000  Old_age  Offline   -    0
 5 Reallocated_Sector_Ct  0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    11
 9 Power_On_Hours     0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    13205
 12 Power_Cycle_Count    0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    34
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    23
225 Host_Writes_Count    0x0030  200  200  000  Old_age  Offline   -    91639
226 Load-in_Time      0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    857
227 Torq-amp_Count     0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    0
228 Power-off_Retract_Count 0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    3170686912
232 Available_Reservd_Space 0x0033  099  099  010  Pre-fail Always    -    0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032  097  097  000  Old_age  Always    -    0
184 End-to-End_Error    0x0033  100  100  099  Pre-fail Always    -    0

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description  Status         Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline    Completed without error    00%    11     -

Note: selective self-test log revision number (0) not 1 implies that no selective self-test has ever been run
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
  1    0    0 Not_testing
  2    0    0 Not_testing
  3    0    0 Not_testing
  4    0    0 Not_testing
  5    0    0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
SDA:
Kod:
smartctl 5.40 2010-07-12 r3124 [i686-pc-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:   Intel X25-M SSD
Device Model:   INTEL SSDSA2M080G2GC
Serial Number:  CVPO036100HC080JGN
Firmware Version: 2CV102HD
User Capacity:  80,026,361,856 bytes
Device is:    In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:  7
ATA Standard is: ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 1
Local Time is:  Fri Apr 20 19:26:57 2012 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:   (  0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever 
					been run.
Total time to complete Offline 
data collection: 		 (  1) seconds.
Offline data collection
capabilities: 			 (0x75) SMART execute Offline immediate.
					No Auto Offline data collection support.
					Abort Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:      (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:    (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine 
recommended polling time: 	 (  1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (  1) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (  1) minutes.

SMART Attributes Data Structure revision number: 5
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAG   VALUE WORST THRESH TYPE   UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
 3 Spin_Up_Time      0x0020  100  100  000  Old_age  Offline   -    0
 4 Start_Stop_Count    0x0030  100  100  000  Old_age  Offline   -    0
 5 Reallocated_Sector_Ct  0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    0
 9 Power_On_Hours     0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    13204
 12 Power_Cycle_Count    0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    34
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    23
225 Host_Writes_Count    0x0030  200  200  000  Old_age  Offline   -    91182
226 Load-in_Time      0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    2224
227 Torq-amp_Count     0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    1
228 Power-off_Retract_Count 0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    4238144507
232 Available_Reservd_Space 0x0033  100  100  010  Pre-fail Always    -    0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032  097  097  000  Old_age  Always    -    0
184 End-to-End_Error    0x0033  100  100  099  Pre-fail Always    -    0

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description  Status         Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline    Completed without error    00%    11     -

Note: selective self-test log revision number (0) not 1 implies that no selective self-test has ever been run
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
  1    0    0 Not_testing
  2    0    0 Not_testing
  3    0    0 Not_testing
  4    0    0 Not_testing
  5    0    0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.