OVH Community, your new community space.

Znak #34; zamiast cudzysłowów


Spacedust
12-04-2012, 15:00
Na tym, na którym działa mam:

LANG=en_US.UTF-8
LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
LC_TIME="en_US.UTF-8"
LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LC_PAPER="en_US.UTF-8"
LC_NAME="en_US.UTF-8"
LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
LC_ALL=
A na tym, na którym nie działa:

LANG=pl_PL.utf8@euro
LC_CTYPE="pl_PL.utf8@euro"
LC_NUMERIC="pl_PL.utf8@euro"
LC_TIME="pl_PL.utf8@euro"
LC_COLLATE="pl_PL.utf8@euro"
LC_MONETARY="pl_PL.utf8@euro"
LC_MESSAGES="pl_PL.utf8@euro"
LC_PAPER="pl_PL.utf8@euro"
LC_NAME="pl_PL.utf8@euro"
LC_ADDRESS="pl_PL.utf8@euro"
LC_TELEPHONE="pl_PL.utf8@euro"
LC_MEASUREMENT="pl_PL.utf8@euro"
LC_IDENTIFICATION="pl_PL.utf8@euro"
LC_ALL=

Arkoso
12-04-2012, 14:54
Może nie o to chodzi, ale u mnie czasami były problemy po reinstalacji, tzn przy zamawianiu maszyny nowej automatycznie język PL sie ustawia, natomiast przy reinstalacji jest domy¶lnie Angielski i trzeba zmienić na PL(wybrać polski z listy, ale łatwo to przeoczyć i dalej klikać).

Spacedust
12-04-2012, 14:14
Mam na obu serwerach t± sam± stronę. Oba maj± tak± sam± konfigurację:

CentOS 5.8 64-bit, Apache 2.2.22, MySQL 5.5.22 oraz PHP 5.4.0 i na jednym z nich zamiast cudzysłowów jest znak: #34;

Konfiguracje Apache, MySQL i PHP s± takie same. Od czego to zależy ?