OVH Community, your new community space.

ESXi 5 IP


zergqq
11-04-2012, 16:22
Ok, znalazłem w helpie
http://pomoc.ovh.pl/VmWare

Jest połączenie, mogę pingować ip hosta, ale dalej nie ma neta.

DNS i routing:


wirtualny switch:


ipconfig /all na wirtualnej maszynie (subnet mask jest ustawiony na 255.255.255.255 w rejestrze):

zergqq
11-04-2012, 01:52
Hej,
zmieniłem OS na ESXi 5, wszystko działa ok prócz dostępu do internetu na wirtualnych maszynach z windowsem XP.
Jak zrobić, żeby każda maszyna miała ip dedyka? (żeby nie trzeba było wykupywać IP failover)

zrzut ip config /all:


plik vmx wirtualnej maszyny:
.encoding = "UTF-8"
config.version = "8"
virtualHW.version = "8"
pciBridge0.present = "TRUE"
pciBridge4.present = "TRUE"
pciBridge4.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge4.functions = "8"
pciBridge5.present = "TRUE"
pciBridge5.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge5.functions = "8"
pciBridge6.present = "TRUE"
pciBridge6.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge6.functions = "8"
pciBridge7.present = "TRUE"
pciBridge7.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge7.functions = "8"
vmci0.present = "TRUE"
hpet0.present = "TRUE"
nvram = "xp.nvram"
virtualHW.productCompatibility = "hosted"
powerType.powerOff = "soft"
powerType.powerOn = "hard"
powerType.suspend = "hard"
powerType.reset = "soft"
displayName = "xp"
extendedConfigFile = "xp.vmxf"
floppy0.present = "TRUE"
memsize = "2048"
ide0:0.present = "TRUE"
ide0:0.fileName = "xp.vmdk"
ide1:0.present = "TRUE"
ide1:0.clientDevice = "FALSE"
ide1:0.deviceType = "cdrom-image"
ide1:0.startConnected = "FALSE"
floppy0.startConnected = "FALSE"
floppy0.fileName = ""
floppy0.clientDevice = "TRUE"
ethernet0.present = "TRUE"
ethernet0.networkName = "VM Network"
ethernet0.addressType = "generated"
guestOS = "winxppro"
uuid.location = "56 4d 2a bc a8 37 1a 28-c4 c8 a7 cb 05 55 3e c4"
uuid.bios = "56 4d 2a bc a8 37 1a 28-c4 c8 a7 cb 05 55 3e c4"
vc.uuid = "52 d1 11 11 99 5f 1a 5b-2c f6 8d a6 46 eb 1c e4"
ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:55:3e:c4"
vmci0.id = "89472708"
cleanShutdown = "FALSE"
replay.supported = "FALSE"
- /vmfs/volumes/4f82de64-39737e10-9738-003048f8f86d/xp/xp.vmx 1/74 1%
floppy0.present = "TRUE"
memsize = "2048"
ide0:0.present = "TRUE"
ide0:0.fileName = "xp.vmdk"
ide1:0.present = "TRUE"
ide1:0.clientDevice = "FALSE"
ide1:0.deviceType = "cdrom-image"
ide1:0.startConnected = "FALSE"
floppy0.startConnected = "FALSE"
floppy0.fileName = ""
floppy0.clientDevice = "TRUE"
ethernet0.present = "TRUE"
ethernet0.networkName = "VM Network"
ethernet0.addressType = "generated"
guestOS = "winxppro"
uuid.location = "56 4d 2a bc a8 37 1a 28-c4 c8 a7 cb 05 55 3e c4"
uuid.bios = "56 4d 2a bc a8 37 1a 28-c4 c8 a7 cb 05 55 3e c4"
vc.uuid = "52 d1 11 11 99 5f 1a 5b-2c f6 8d a6 46 eb 1c e4"
ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:55:3e:c4"
vmci0.id = "89472708"
cleanShutdown = "FALSE"
replay.supported = "FALSE"
sched.swap.derivedName = "/vmfs/volumes/4f82de64-39737e10-9738-003048f8f86d/xp/xp-73924c21.vswp"
replay.filename = ""
ide0:0.redo = ""
pciBridge0.pciSlotNumber = "17"
pciBridge4.pciSlotNumber = "21"
pciBridge5.pciSlotNumber = "22"
pciBridge6.pciSlotNumber = "23"
pciBridge7.pciSlotNumber = "24"
ethernet0.pciSlotNumber = "32"
vmci0.pciSlotNumber = "33"
ethernet0.generatedAddressOffset = "0"
hostCPUID.0 = "0000000b756e65476c65746e49656e69"
hostCPUID.1 = "000106a500100800009ce3bdbfebfbff"
hostCPUID.80000001 = "00000000000000000000000128100800"
guestCPUID.0 = "0000000b756e65476c65746e49656e69"
guestCPUID.1 = "000106a500010800809822010febfbff"
guestCPUID.80000001 = "00000000000000000000000128100800"
userCPUID.0 = "0000000b756e65476c65746e49656e69"
userCPUID.1 = "000106a500100800009822010febfbff"
userCPUID.80000001 = "00000000000000000000000128100800"
evcCompatibilityMode = "FALSE"
vmotion.checkpointFBSize = "4194304"
ide1:0.fileName = "/vmfs/volumes/4f82de64-39737e10-9738-003048f8f86d/obrazy/xp/WXPVOL_EN.iso"
tools.remindInstall = "FALSE"
tools.syncTime = "FALSE"
unity.wasCapable = "TRUE"
- /vmfs/volumes/4f82de64-39737e10-9738-003048f8f86d/xp/xp.vmx 74/74 100%