OVH Community, your new community space.

Duże zużycie zasobów serwera


matis95
24-03-2012, 17:49
Na serwerze mam Javę 7.

Arkoso
24-03-2012, 17:14
70 osób i lagi na 16G? 3 razy tyle można jak się dobrze ustawi. Zobacz czy któryś plugin Ci tego nie robi. No i jaką javę masz? zapewne 6, więc przeinstaluj na 7

matis95
24-03-2012, 12:26
Witam. Mam problem z serwerem Bukkit, w bardzo krótki czasie zużywa on dużo zasobów serwera i gdy dojdzie do granic maksymalnej pamięci RAM dla javy na serwerze zaczynają pojawiać się lekkie lagi (postaci poruszają się mniej płynnie tzn. widać małe przeskoki). Serwer to kimsufi 16G. Bukkit ma ustawione 70 slotów. Lista pluginów:
MagicCarpet, Orebfuscator, WorldEdit, ColoredSigns, Vault, PermissionsEx, Multiverse-Core, WorldGuard, TreeAssist, iConomy, AuthMe, PEXRank, Permissions, FalseBookCore, MobArena, FalseBookCart, Essentials, Jobs, FalseBookChat, FalseBookBlock, EssentialsSpawn, Multiverse-Portals, CreativeGates, LWC, FalseBookIC, ChestShop, EssentialsChat, FalseBookExtra
RTM OVH:Widoczne spadki zużycia ram to restart bukkita. Stałe zużycie pamięci RAM pod koniec wykresu to właśnie czas, w którym na serwerze występują lekkie lagi. Na serwerze cały czas jest 70/70 graczy.

Na dedyku uruchomiony jest jeden serwer Bukkit, TS3, Apache, MySQL.

Bukit uruchamiam w screen komendą:
screen -m -d -S bukkit java -server -d64 -Xmn2G -Xms4G -Xmx8G -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseParNewGC -XX:ParallelGCThreads=3 -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -XX:+DisableExplicitGC -XX:MaxGCPauseMillis=500 -XX:SurvivorRatio=16 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -jar bukkit/bukkit.jar nogui
Zużycie procesora dla procesu java waha się pomiędzy 20-50%

iotop:
Total DISK READ: 0.00 B/s | Total DISK WRITE: 438.31 K/s


Czy da radę jakoś temu zaradzić? Czym w ogóle może to być spowodowane?