OVH Community, your new community space.

Duże obciążenie serwera po uruchomieniu serwera gry przez apache


minimarek
16-03-2012, 22:41
Witam. Mam taki problem.
Gdy uruchomię serwer gry minecrafta
Kod PHP:
cd /home/mcraft && java -Xmx6144M -Xms6144M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalPacing -XX:ParallelGCThreads=-XX:+AggressiveOpts -jar bukkit.jar nogui 
to zużycie procesora w panelu OVH wskazuje na ok 8% (w htop waha się na rdzeniach do 16%).
Gdy jednak uruchomię tę samą komendę poprzez apache
Kod PHP:
    shell_exec('cd /home/mcraft && java -Xmx6144M -Xms6144M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalPacing -XX:ParallelGCThreads=1 -XX:+AggressiveOpts -jar bukkit.jar nogui');
?>
To w panelu OVH zużycie procesora waha się między 30-40%, a w htop na rdzeniach miedzy 60-98%.

Czego winą może być takie zachowanie?