We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid


no4b
20-06-2011, 11:16
Kod:
$query = "SELECT * FROM faktury";
 $query .= " ORDER BY id DESC LIMIT $od,$str";
Popraw.

borec
20-06-2011, 10:47
1. Używaj BBCode!
2. Ten błąd w 99% przypadków oznacza, że skopałeś zapytanie. Do każdego wywałania mysql_query() dodaj:
Kod:
or die(mysql_error());
Czyli np.:
Kod:
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
Będziesz miał info co poszło nie tak.
3. Zarejestruj się na forum.php.pl, tam spodziewaj się więcej pomocy niż na forum firmy hostingowej.

grzegorz_slaby
20-06-2011, 10:36
Witam.
Dopiero zaczynam swoją przygodę z PHP (przyznaje że trochę z musu ponieważ praca tego wymaga) i mam problem. Wyskakuje mi taki błąd
my sql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in ścieżka do pliku on line 51

oto kod:

include ("./inc.php");
include ("./php/funkcjon.php");
include ("./php/dane.php");
include ("./php/inc.php");

if (date("w")==1){$dzien_w=4;}else{$dzien_w=2;}
$data_dzis_z= date("Y-m-d",strtotime("-$dzien_w days"));

$id_pol = mysql_connect ($host, $bazalogin, $bazahaslo);
if (! $id_pol)
{
die ("Couldn't connect to mySQL server");
}
if (!mysql_select_db ($baza, $id_pol) )
{
die ("Coldn't open $baza: ".mysql_error() );
}
$query = "SET CHARSET latin2";
mysql_query($query);

if (empty($_GET['od'])) $od = 0;
else $od = $_GET['od'];
$query_ile = "SELECT COUNT(*) FROM faktury";
list($ile) = mysql_fetch_row(mysql_query($query_ile));
$nawigacja = nawigacja($od, $str, $ile, $_SERVER['PHP_SELF'], "<<<<<<", ">>>>>>", "---");
$query_u = "SELECT * FROM uzytkownicy";
$result_u = mysql_query($query_u, $id_pol);
while ($row_u = mysql_fetch_array($result_u)){
$id_u[] = $row_u['id'];
$nazwa_u[] = $row_u['nazwa'];
}

$query = "SELECT * FROM faktury";
$query .= " ORDER BY id DESC LIMIT $od,$str";
$result = mysql_query($query, $id_pol);

echo "\n";
echo "\n";
echo "\n";
echo "
\n";
echo "$nawigacja";
include ("stopa.php");
echo "

Rejestr faktur

";
echo "";

while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
$idn = $row['nadawca'];
$queryn = 'SELECT * FROM nadawcy_f WHERE id='.$idn.' LIMIT 1';
$resultn = mysql_query($queryn, $id_pol);
$rown = mysql_fetch_array($resultn);

$id = $row['id'];
$data = $row['data'];
$nadawca = $rown['nad'];
$nadawca2 = $rown['nad2'];
$ulica = $rown['ulica'];
$kod = $rown['kod'];
$miejsc = $rown['miejsc'];
$nrspr = $row['nr'];
$procedura2 = $row['procedura'];
$opis = $row['opis'];
$termin = $row['termin_wystawienia'];
$termin_z = $row['termin_zaplaty'];
$kwota = $row['kwota'];
$adresat_nr = $row['adresat'];
$adresat = $nazwa_u[$adresat_nr-1];
$uwagi = $row['uwagi'];

if ($data==gmdate("Y-m-d"))
{
$checked="CHECKED";
}
if ($data<>gmdate("Y-m-d"))
{
$checked="";
}

if ($termin == "0000-00-00"){
$termin = "";
}

if ($termin_z == "0000-00-00"){
$termin_z = "
--------------
";
}
$termin="$termin
$termin_zaplaty";

$query3 = 'SELECT * FROM procedury_f WHERE id='.$procedura2.' LIMIT 1';
$result3 = mysql_query($query3, $id_pol);
$row3 = mysql_fetch_array($result3);
$opis2 = $row3['opis'];

echo "";
if ($data>=$data_dzis_z){
echo "";
}else{
echo "";
}
echo "

\n";
}
echo "
LPDATANADAWCANROPISDATYKWOTAUWAGIADRESAT
$id $id $data $nadawca
$nadawca2 
$ulica 
$kod $miejsc  
$nrspr $opis2 $opis $termin
$termin_z
$kwota zł $uwagi $adresat 

";
echo "odstęp: \n";
echo "";
echo "
$nawigacja";
echo "

";
echo "
\n";
include ("stopa.php");
echo "\n";
?>

proszę o pomoc jak pozbyć się tego błędu