We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

[Zlecę] [Jednorazowo] Konfiguracja AD + Instalacja i konfiguracja MS Exchange 2010


KubarUS
25-05-2011, 09:44
Zlecę na istniejącym Windows server 2008 R2 - konfigurację Active Directory, instalację i konfigurację MS Exchange 2010, instalację i konfigurację Forefront protection/security (Forma podziału na VM do uzgodnienia - jestem otwarty na sugestie i zalecenia)

Elementy wdrożenia:
1. Exchange Server Enterprise Edition 2010 SP1
o Instalacja i konfiguracja serwera Exchange w rolach MBX\HUB\CAS
o Przedstawienie wytycznych dla rekordów MX w DNS
o Stworzenie „ aplikacji” importującej certyfikaty z urzędu certyfikacji (niezbędne dla poprawnej pracy klienta Outlook)
o Konfiguracja usługi dla urządzeń mobilnych
o Konfiguracja mechanizmów Online Archive
o Konfiguracja Backup
o Założenie 5 skrzynek pocztowych
o Przygotowanie dokumentu opisującego dodanie/usunięcie domeny oraz konfigurację nowych skrzynek
o Przygotowanie dokumentu opisującego konfiguracje klienta Outlook do połączenia z serwerem z wykorzystaniem połączenia HTTPS

2. Kontroler domeny Active Directory* + Certified Authority
o Wypromowanie i konfiguracja domeny
o Instalacja i konfiguracją CA

3. Testy konfiguracji

4. Instalacja i konfiguracja Forefront Protection 2010 for Exchange Server

5. Instalacja i konfiguracja Forefront Security for Exchange Server

Wdrożenie nie obejmuje:
1. Prac związanych z utrzymywaniem platformy
2. Instalacji i konfiguracji klientów
3. Instalacji samego systemu zarówno na serwerze głównym jak i na VM


Dodatkowe zapytania proszę przesyłać na email: support@pixel-tech.eu