We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Problem z wyświetlaniem strony


vanox
16-03-2011, 00:03
Witam,
mam problem z wyświetlaniem strony. Przenoszę stronę z nazwy do OVH. Zgrałem wszystkie pliki na Wasz serwer. Następnie przeniosłem bazę danych. Wszystko było okey. Po drodze było kilka błędów z przenoszeniem bazy, ale uporałem się z nimi.
Teraz mam problem z wyświetlaniem strony, ponieważ wyświetla się jej treść. Treść pliku php.

Link do strony: addicted.com.pl

Przenoszona strona to joomla wraz z forum.

Standardowo serwery OVH używają PHP4, to udało mi się wyczytać i wstawiłem w pliku .htaccess odpowiednie formuły, żeby działało PHP5, ponieważ jest potrzebne do prawidłowego działania. Jeżeli nie dam wywołania PHP5, to na stronie wyskakują inne błędy.

Oto kod pliku .htaccess

Kod:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.addicted.com.pl$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://addicted.com.pl/$1 [R=301]
AddHandler php5-script php
AddHandler application/x-httpd-php5 .php
SetEnv PHP_VER 5
##
# @version $Id: htaccess.txt 13415 2009-11-03 15:53:25Z ian $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
##


#####################################################
#  READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE
#
# The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems
# with some server configurations.  It is required for use of mod_rewrite, but may already
# be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in
# your .htaccess file.  If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
# beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's.  If they work,
# it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
#
#####################################################

##  Can be commented out if causes errors, see notes above.
Options +FollowSymLinks

#
#  mod_rewrite in use

RewriteEngine On

########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits
## If you experience problems on your site block out the operations listed below
## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
#
## Deny access to extension xml files (uncomment out to activate)
#
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#
## End of deny access to extension xml files
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR]
# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [OR]
# Block out any script that includes a