We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Co to właściwie znaczy?


rielev
22-10-2010, 23:02
Google translate says:

Zastosowanie pamięci: 200MB
(Co odpowiada 300 MB pamięci VPS) **

** To jest rzeczywista ilość pamięci dostępnej do procesów długotrwałych (np. Railsy lub procesów Django). W przeciwieństwie do VPS, pamięć używana przez system operacyjny, z głównym serwerem Apache i serwer bazy danych nie są liczone w użycie pamięci


celtrun
22-10-2010, 22:58
Application memory: 200MB
(equivalent to 300MB VPS memory)**

** This is the actual memory available to your long-running processes (for instance, your Rails or Django processes). Unlike in a VPS, the memory used by the operating system, the main apache server and the database servers doesn't count towards your memory usage